Samenvatting openbare wijkraadvergadering van 7 september

Woensdag 09 september 2020
Afgelopen maandag 7 september was er voor het eerst in lange tijd (o.a. door het corona-virus) weer een openbare wijkraadvergadering van de Wijk Maliskamp.

De gehele vergadering werd live gestreamd, en is HIER terug te kijken. naast de aanwezigen in de zaal waren er in totaal 55 mensen die de stream gevolgd hebben. De gehele presentatie kunt u HIER downloaden.

Er werd door zowel de wijkraad als de stichting Wijkbelangen een dringende oproep gedaan voor nieuwe leden en vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook willen inzetten voor de wijk Maliskamp.

Na de opening en mededelingen werden de nieuwe leden van de wijkraad voorgesteld, en werd er stilgestaan bij het afscheid van voorzitter Ard Schilder. 

De wijkraad heeft afgelopen winter namelijk een stille metamorfose ondergaan. Ard Schilder kon zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het voorzitterschap, en heeft na 3 jaar voorzitterschap het stokje overgedragen aan interim-voorzitter Klaas Vos. 

In de afgelopen 3 jaar heeft Ard diverse moeilijke dossiers begeleid en tot een succesvol einde gebracht. Voor het Hart van Maliskamp is, samen met Stichting Wijkbelangen en vele andere partijen, een oplossing gevonden. Er is een bestemming  gevonden voor de Benadettekerk, het dierenpark en de speeltuin zijn behouden gebleven, en verdere ontwikkelplannen zijn van de baan. Ook de ontwikkeling van landgoed Coudewater, de herbestemming van het Bernadetteklooster, de kapel op de begraafplaats, de situatie op de basisschool, plan Eikenburg en vele andere dossiers heeft Ard samen met de andere leden van de wijkraad tot een goed einde gebracht. Wij danken Ard hartelijk voor zijn inzet, en zullen tijdens de volgende openbare wijkvergadering (7 september 2020) stilstaan bij zijn verdiensten.

Klaas woont al sinds 2017 in Maliskamp, en zit al langere tijd in de wijkraad. Hij heeft zich sinds zijn komst al hard gemaakt voor diverse ruimtelijke ordening zaken, zoals de handhaving van de snelheid in maliskamp (30 km) en de aanleg van verkeersdrempels.

Ook secretaris Paul van der Zanden is afgezwaaid. Hij is opgevolgd door Yoerak van Voorst. Daarnaast zijn er nog diverse nieuwe leden toegetreden, waarmee de wijkraad voorlopig op alle dossiers een bestuurslid heeft. Marijn van Acht (penningmeester), Hella Timmersmans (golfbaan), Maarten van Os (Landgoed Coudewater), Hessel Abbink Spaink (energietransitie), Aard Simons (ecologie) en Corrie Smulders (natuur en milieu) completeren de wijkraad.

Overigens zoekt de wijkraad nog wel nieuwe leden, want helaas komen er een aantal posities vacant later dit jaar! Dus wil jij je inzetten voor onze wijk, meld je dan aan bij Klaas Vos.

Na het vaststellen van de notulen waren de eerste gasten van de avond aan het woord.

Hans Hartman en Maarten Pieters gaven, namens de projectontwikkelaar, een update over de ontwikkelingen op Landgoed Coudewater.

Wat als een rode draad door hun verhaal heenliep is dat Landgoed Coudewater een groene oase blijft.

Alle monumentale bomen blijven behouden, net als veel ander groen. Er worden uiteindelijk meer bomen bijgeplant dan dat er worden weggehaald, terwijl bomen op prive-terrein straks worden opgenomen in een zogenaamd kavelpaspoort (daar moet de eigenaar goed voor zorgen!). Ook voor parkeren geldt: het landgoed is leidend. De toekomstige bewoners worden zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het groen op het landgoed. Dat doen ze door (verplicht) lid te worden van een coöperatie, die de financiele en operationele zaken voor het onderhoud zal uitvoeren.

Parkeren vormt nog een uitdaging, maar uiteindelijk zullen er voldoende parkeervakken beschikbaar zijn die mogelijk op een iets grotere loopafstand liggen dan eigenlijk in de norm staat. Auto's worden aan het zicht onttrokken door groen en hoge hagen.

Hoewel er alleen doodlopende straten op het erfgoed komen om het aantal verkeersbewegingen te beperken, is de ontsluiting van het landgoed nog niet rond. Het verkeer zal zoveel mogelijk via de Berlicumseweg worden geleid, maar voor het risico van sluipverkeer richting Oss/Nijmegen via Maliskamp (Peter de Gorterstraat) is nog geen oplossing. De Peter de Gorterstraat zal worden versmald en van vele drempels worden voorzien. tevens zal er een nieuw fietrspad worden aangelegd.

De verkoop wordt in meerdere fases gespreid over een periode van 3 jaar, waarbij het eerste project (De Erven) start in het eerste kwartaal van 2021. Eind 2025 zal Landgoed Coudewater worden opgeleverd, en zijn er iets maximaal 408 woningen gerealiseerd.

Er komen ongeveer 100 woningen en appartementen voor de sociale huur, 120 koop-appartementen, en 180 koopwoningen in allerlei stijlen in 7 deelgebieden. Mogelijk worden er wel nog woningen ("herenhuizen") in de Villa Milla de Campen gerealiseerd.

De verkorte presentatie kunt u HIER vinden, de volledige volgt na 23 september.

Hessel Abbink Spaink heeft als portefeuille de energietransitie in onze wijk. Recentelijk hebben een aantal AVANS studenten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in Maliskamp. Zij hebben naar de volgende onderwerpen gekeken:

1. Installaties bijna energieneutrale woningen (BENG)
2. Mogelijkheden voor zonne-energie en passief bouwen
3. Warmte-opwekking via TEO
4. Waterstof als vervanger van aardgas
5. Organisatie energietransitie

Hun bevindingen worden op 15 oktober in het energietransitie-cafe toegelicht. U bent van harte welkom in Ons trefpunt vanaf 20 uur.Peter de Kubber (voorzitter Golfbaan Rosmalen) en Jan Timmers (voorzitter Stichting Golffaciliteiten Rosmalen) ontvouwden vervolgens de plannen voor de Golfclub Rosmalen, dat een transformatie ondergaat. De golfclub ligt prachtig ingeklemd tussen Landgoed Coudewater en de Wijk Maliskamp, en is door een erfpacht van 30 jaar verzekerd van een lange toekomst.

Er komen 9 nieuwe door de NGF gecertificeerde holes, waarvan er eind september 2020 al 7 worden geopend. De overige 2 holes zijn medio 2021 klaar. Ook komt er een nieuw clubhuis met 60 parkeerplaatsen, dat medio 2021 in gebruik zal worden genomen. Er is veel aandacht voor de aanleg van extra natuur, water en een dassenburcht. Het blijft een openbaar terrein, en een prachtig natuurgebied. Op 28 September wordt er een Open Dag georganiseerd.

 

Bestuurslid Aard Simons gaf een toelichting van de activiteiten ter bestrijding van de eikenprocessierups. Zo is er ondermeer een proef gedaan met EPR kasten.

 

Jeanne Vogel gaf namens Wijkbelangen een overzicht over welke activiteiten er allemaal vallen onder de vlag van de stichting. Naast het beheer van het dierenpark, de speeltuin en Ons Trefpunt worden er door Maliskamp Events ook vele activiteiten voor de wijk georganiseerd. Helaas zijn door het corona-virus o.a. het paas-event en zomer-event niet doorgegaan, en zijn de Koningsdag festiviteiten op een andere manier ingevuld.

De gemeente (Rutger Jansen) en 2 jongerenwerkers van PowerUp073 waren aanwezig om gevoel te krijgen bij de onveilige situatie rond met name het kunstgrasveldje bij KC Meerlaer. Hoewel de jongerenwerkers regelmatig ter plekke zijn geweest is de situatie lastig omdat het om steeds wisselende kleine groepjes "jongvolwassenen" gaat die lachgas en softdrugs gebruiken en verkopen. Ook wordt er rommel achtergelaten en is er al een aantal keren ingebroken in auto's op het parkeerterrein.

Er heerst een gevoel van frustratie in de wijk omdat er niets of nauwelijks iets wordt gedaan. Mensen durven na incidenten deze personen niet meer aan te spreken, en aangezien er (gevoelsmatig) nauwelijks iets met meldingen wordt gedaan is er ook een terugloop van het aantal meldingen (ook in de buurtpreventie app). Toch werd er door de gemeente aangegeven dat er op de achtergrond wel degelijk actie wordt ondernomen na een melding, en werd er gevraagd om te blijven melden. Helaas werd ook duidelijk gemaakt dat er geen camera-toezicht gaat komen. Er is een oproep gedaan aan de wijkraad om samen met de gemeente en wijkbewoners te kijken naar de mogelijkheden.


De avond werd afgesloten met de financiele verslaglegging en begroting van de wijkraad, en een rondvraag.