Landgoed Coudewater plannen ontvouwt tijdens infoavonden (sep 2020)

Dinsdag 08 september 2020

Landgoed Coudewater blijft een groene oase.

Landgoed Coudewater blijft groen. Dat is de conclusie die we na de inloopavond op 2 september en de openbare wijkvergadering Maliskamp op 7 september mogen trekken.

In het Brabants Dagblad werd aandacht besteed aan de eerste inloopavond (er zijn er in totaal 6).

Alle monumentale bomen blijven behouden, net als veel ander groen. Er worden uiteindelijk meer bomen bijgeplant dan dat er worden weggehaald, terwijl bomen op prive-terrein straks worden opgenomen in een zogenaamd kavelpaspoort (daar moet de eigenaar goed voor zorgen!). Ook voor parkeren geldt: het landgoed is leidend. De toekomstige bewoners worden zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het groen op het landgoed. Dat doen ze door (verplicht) lid te worden van een coöperatie, die de financiele en operationele zaken voor het onderhoud zal uitvoeren.

Parkeren vormt nog een uitdaging, maar uiteindelijk zullen er voldoende parkeervakken beschikbaar zijn die mogelijk op een iets grotere loopafstand liggen dan eigenlijk in de norm staat. Auto's worden aan het zicht onttrokken door groen en hoge hagen.

Hoewel er alleen doodlopende straten op het erfgoed komen om het aantal verkeersbewegingen te beperken, is de ontsluiting van het landgoed nog niet rond. Het verkeer zal zoveel mogelijk via de Berlicumseweg worden geleid, maar voor het risico van sluipverkeer richting Oss/Nijmegen via Maliskamp (Peter de Gorterstraat) is nog geen oplossing. Hiervoor zal in overleg moeten worden gegaan me de gemeente.

De verkoop wordt in meerdere fases gespreid over een periode van 3 jaar, waarbij het eerste project (De Erven) start in het eerste kwartaal van 2021. Eind 2025 zal Landgoed Coudewater worden opgeleverd, en zijn er iets maximaal 408 woningen gerealiseerd.

Er komen ongeveer 100 woningen en appartementen voor de sociale huur, 120 koop-appartementen, en 180 koopwoningen in allerlei stijlen in 7 deelgebieden. Mogelijk worden er wel nog woningen ("herenhuizen") in de Villa Milla de Campen gerealiseerd.

De verkorte presentatie kunt u HIER vinden, de volledige volgt na 23 september.