Landgoed Coudewater

Tijdens de inloopavond op 2 september werden de plannen met Landgoed Coudewater toegelicht. In het Brabants Dagblad staat dat het groen straks beheert gaat worden door de bewoners die straks verenigd zijn in een Cooperatie.

De verkorte presentatie is HIER te downloaden. 

De derde inloopavond op 2 september 2020 was snel vol, eop 23 september kan u ook terecht voor meer infomatie. Inschrijven kan HIER.

Land van Coudewater wordt weer Landgoed Coudewater (juli 2020)

Het landgoed krijgt haar eigen naam weer terug, en er is een nieuwe website in de lucht gebracht.

Sloop in volle gang: Coudewater, dat is een minutieuze puzzel (BD 8 juli 2020)

Met een vertraging van enkele maanden is gestart met de sloop van de niet-monumentale gebouwen op landgoed Coudewater.

Paar honderd tijdelijke huisjes voor vleermuizen, mussen en zwaluwen op Coudewater (BD 12 mei 2020)

De provincie is akkoord met de sloop van gebouwen op landgoed Coudewater. Volgens GS worden er voldoende maatregelen genomen om de negatieve effecten van de sloop voor dieren in het gebied te compenseren.

Veel ideeen voor Coudewater, maar de mogelijkheden zijn wellicht beperkt (BD 7 november 2019 en 2 november 2019)

Zo’n tachtig suggesties voor Landgoed Coudewater, maar helaas is er veel niet mogelijk ivm diverse gemeentelijke- en GGZ regels.

Inloopavond in de Kentering 6 november 2019

Er wordt serieus gekeken naar het groen en de ecologie op Land van Coudewater.
Lees het volledige artikel HIER

De noodgebouwen zijn inmiddels gesloopt (BD 23 oktober 2019)

De tientallen noodgebouwen van GGZ Oost-Brabant die jarenlang langs de Peter de Gorterstraat hebben gestaan, zijn afgelopen dagen verwijderd.

Website Land van Coudewater in de lucht (23 mei 2019)

VOF Land van Coudewater, de nieuwe eigenaar van het landgoed, heeft een prachtige website gemaakt vol met historie en natuurschoon.

Een sfeerschets van het landgoed, inclusief de plannen voor de toekomst, is hier te vinden. Op onze eigen website staat ook de FAQ.

Coudewater blijft groen en monumentaal (mei 2019)

Veel blijft behouden op landgoed Coudewater als er gebouwd gaat worden, zo beloven de projectontwikkelaars Van Wanrooij en BPD. In vergelijking met nu zijn er straks minder vierkante meters bebouwd en komen er meer bomen bij.

In de Kentering presenteren de nieuwe eigenaren als -VOF Land van Coudewater- donderdagavond (aanvang 20 uur) de plannen voor de bouw van 150 grondgebonden woningen en 250 appartementen en studio’s. De VOF is eigenaar van 30 hectare van het 80 hectare grote gebied. De rest is nog eigendom van GGZ Oost-Brabant en wordt onder meer verhuurd aan de golfclub.

Veel van de niet monumentale gebouwen iworden gesloopt. Dat geldt niet voor de tien rijks- en gemeentemonumenten en verschillende andere fraaie panden, die blijven evenals de monumentale bomen behouden. Het oudste gebouw, Mariënwater, blijft bijvoorbeeld voorlopig verhuurd aan onderwijskoepel Signum. Ook GGZ Oost Brabant blijft kantoor houden in villa Parkzicht.

In de noordwesthoek (Berlicumseweg en Peter de Gorterstraat) worden appartementengebouwen geconcentreerd en komen twee parkeerterreinen. Semibungalows en rijtjeshuizen ‘in het bos’ zijn gepland tussen A59 en Peter de Gorterstaat. Daar worden extra bomen aangeplant.

In de plannen wordt een groot deel van de sociale huurwoningen gerealiseerd op de plek van de grote kantoorflat bij de ingang van het terrein aan de Peter de Gorterstraat. Die flat wordt gesloopt. VOF Land van Coudewater weet nog niet met welke Bossche woningcorporatie deze huurwoningen worden gerealiseerd.

Westelijk daarvan komen nog drie kleinschaliger appartementsgebouwen. Waar nu de witte noodgebouwen van De Vonder aan de Peter de Gorterstraat staan komen acht semibungalows en rijtjeshuizen. Dit wordt ‘wonen in het bos’ zeggen de plannenmakers. Daarvoor worden ter plekke ook bomen extra geplant.

Het is nog de vraag wat er komt in de oude herenkliniek villa Milla de Campen. Het gebouw uit 1910 moet vanaf de Berlicumseweg veel beter zichtbaar worden. Hiervoor worden de gebouwen ervoor in ieder geval gesloopt.  

 Op het terrein, dat semi-openbaar wordt gaat een maximumsnelheid gelden 15 km per uur. De Peter de Gorterstraat blijft een openbare 30-km weg. Hier wil de gemeente een flink aantal drempels aanleggen.

Bron: Brabants Dagblad

Q&A na gesprek met Van Wanrooij over de toekomst van Coudewater (april 2019)

De wijkraad heeft vragen en zorgen die leven binnen Maliskamp onder de aandacht gebracht bij de nieuwe eigenaar van Landgoed Coudewater (Van Wanrooij), en aandachtpunten meegegeven voor het vervolgtraject

Update Coudewater (maart 2019)

De gemeente houdt de onderstaande planning aan voor het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan en Erven:

  • 26 maart: besluitvorming college B&W. Aansluitend worden stukken naar de Raad gestuurd en worden indieners van zienswijzen hierover per brief geïnformeerd.
  • 8 april: informeren en ontmoeten: indieners zienswijzen krijgen kans zienswijze toe te lichten
  • 16 april: bespreking cie Omgeving
  • 7 mei: besluitvorming Raad
  • 10 mei: publicatie raadsbesluit vaststelling; terinzagelegging 13 mei tot en met 24 juni (beroepstermijn)

Update Coudewater (januari 2019)

GGZ Oost Brabant heeft met Van Wanrooij Projectontwikkeling BV uit Geffen een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het Landgoed Coudewater. Naar verwachting zal begin april de overdracht van het landgoed bij de notaris plaatsvinden. 

Update Coudewater (november 2018)

Wijkraad Maliskamp maakt zich zorgen over drukte op de wegen rondom landgoed Coudewater. Rondom Maliskamp is het al druk met verkeer. “Er komt gewoon een wijk bij die net zo groot is als Maliskamp. Maar er zijn relatief weinig duidelijke verkeersmaatregelen om te voorkomen dat er sluipverkeer door de oude kern gaat komen.”

 

Eerder zijn al zorgen geuit over het aantal woningen op het voormalige GGZ-terrein. “Als je er veel woningen bouwt, verdicht het en krijg je eigenlijk een nieuw dorp. Dan zijn er straks nog wel oude gebouwen, maar die staan in een moderne vinexwijk”.

Update Coudewater (september 2018)

Na de openbare wijkvergadering van 26 juni (link naar verslag) heeft de wijkraad een brief aan Ggz Oost Brabant opgesteld met aandachtspunten voor de herontwikkeling van Coudewater (link naar brief van 5 juli). Dit heeft geleid tot een gesprek op 18 september.

Ggz Oost Brabant heeft in dat gesprek nadere informatie gegeven over de stappen die in de zomer zijn gezet in het selecteren van een geschikte ontwikkelaar. Tot 6 juli hadden partijen gelegenheid hun plannen in te dienen, waar zes partijen gebruik van hebben gemaakt. De Ggz is nu bezig met de beoordeling van deze plannen en voert gesprekken met de partijen. Dat gaat in verschillende stappen, waarbij financiële en kwaliteitsaspecten aandacht krijgen. Daarbij wordt het verslag van de openbare wijkraadvergadering van 26 juni en de brief van de wijkraad van 5 juli onder de aandacht gebracht van de partijen die een plan hebben ingediend. Hun is ook gevraagd aan te geven hoe zij de afstemming met de omgeving (waaronder de wijk Maliskamp) in het proces willen vormgeven.

Het gehele selectieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden. Ggz en wijkraad onderhouden tussentijds contact daarover en voeren op woensdag 28 november weer een gesprek.

Ook over de bestemmingsplanprocedure zal afstemming met de omgeving (waaronder wijkraad Maliskamp) en de gemeente plaats vinden. Deze afstemming betreft ook het tijdelijke beheer van de locatie nadat GGZ Oost Brabant deze overgedragen heeft.

Landgoed Coudewater

Het Landgoed Coudewater is sinds 1870 in gebruik als psychiatrische inrichting. Het landhuis, dat in de huidige vorm een 19e-eeuwse architectuur vertoont, is gelegen in een zeer fraai park in landschapsstijl. Het gebouw is het restant van het middeleeuwse klooster Mariënwater dat hier omstreeks 1437 werd gesticht. 

Het in landschapsstijl aangelegde park van Coudewater telt vele monumentale bomen (meer dan 80% van alle monumentale bomen in s-Hertogenbosch staat op het landgoed), een grote vijver en een ijskelder. Ook een golfbaan en diverse bedrijfsgebouwen zijn er gevestigd.

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2016 Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Door ingrijpende veranderingen in de zorg en de financiering ervan heeft GGZ Oost-Brabant ervoor gekozen om haar zorg te verplaatsen naar andere locaties in de regio. Met het oog daarop wil ze nu een toekomstperspectief voor haar landgoed schetsen. Onzekerheden in de markt en in de zorg, behoefte aan flexibiliteit, voldoende zekerheid voor marktpartijen, maar ook borging van de kwaliteit van het landgoed maken een structuurvisie noodzakelijk. Een structuurvisie die reële opties voor de toekomst laat zien.

Meer info: https://www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/structuurvisie-coudewater.html