Geschiedenis van Maliskamp

Maliskamp is een dorp in Rosmalen. Het dorp ligt thans ten zuiden van de A59 maar het grootste deel, de Maliskampse Hei, lag ten noorden daarvan. Maliskamp had tot 2000 een eigen kerk: De Heilige Bernadettekerk. Maliskamp is nooit een zelfstandige gemeente geweest. Vanwege de grootte van het dorp, wordt meestal gesproken van de wijk Maliskamp.

Halverwege de 19e eeuw waren er twee gehuchten: Maliekamp en Eikenburg. Eikenburg is nu helemaal van de kaart verdwenen, alleen een bosrijk gebied, waar het gehucht was, heeft de naam Eikenburg behouden.

Over de naam Maliskamp is veel te zeggen maar de meest steekhoudende stellingen leest u hier in het document "Van Meerlenscamp tot Maliskamp (1584-2009)" van Wim Veekens dat is gepubliceerd in het heemkundeblad Rosmalla nr 3, 2009.

De geschiedenis van de Bernadettekerk (1935-2000) is in 2 boekjes te lezen en te downloaden (Boekje 1, boekje 2). In deze boekjes wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van Maliskamp in de tijd, de historie van de school en de wijkaccommodatie Ons Trefpunt.