Kleurencirkel

ROSMALEN - Al vier dagen zijn Charles Popelier en Bram Vermeulen aan het werk om een kleurencirkel te maken op de rontonde boven de A59 bij Rosmalen-Oost en Maliskamp. De twee kunstenaars maken de voorheen grauwe en grijze muur tot een fleurig stuk beton.

Het idee kwam van buurtbewoner Ignace Schetlen. Hij en zijn vrouw konden de grijze muur niet meer aanzien. "Het leek wel de Berlijnse muur met al die grauwe wallen. Wij dachten dat we het maar eens moesten verfraaien met bloembakken."

Het werd uiteindelijk een schildering van 22 verschillende kleuren. Het idee van de kleurencirkel is ontstaan door het razende verkeer dat onder de rotonde doorraast. "Ik wilde iets maken wat in contrast daarmee staat. Iedere keer als je er langsrijdt zie je een ander kleur."

Ook staan de kleuren als symbool voor de drie omliggende wijken: Maliskamp, Sparrenburg en Molenhoek. Het ijkpunt, de roomse kleuren in de cirkel, verwijst naar de aanliggende, voormalige Heilige Bernadettekerk, die in de gemeenschap van Maliskamp 65 jaar lang een centrale rol speelde.

Aandacht van vrouwen

Het is een hoop werk voor de twee kunstenaars die het project uitvoeren. Ze krijgen een hoop positieve reacties van langsrijdende automobilisten. "Vooral van vrouwen", zegt Bram. "Al weet ik niet of dat door ons komt of door het werk", vult Charles lachend aan.

Kleurencirkel A59’, een ruim 53 meter lang kunstwerk op een één meter hoog betonnen muurtje midden op de rotonde boven de tunnelbak van de A59 ter hoogte van Rosmalen Oost / Maliskamp. Het plan werd zeven jaar geleden geïnitieerd en hierna minutieus uitgewerkt door de kunstenaar, auteur en arts Ignace Schretlen en wordt momenteel gerealiseerd door de speciaal hiervoor geselecteerde kunstenaars Charles Popelier en Bram Vermeulen.

Zowel de titel als het kunstwerk zelf zijn van een bedrieglijke eenvoud. De Kleurencirkel A59’ verbindt met subtiele accenten in een verder ingetogen palet van 22 kleuren de drie aangrenzende wijken’ (Maliskamp, Sparrenburg en Molenhoek). Het kunstwerk ligt feitelijk op het grondgebied van het voormalige buurtschap of kerkdorpje Maliskamp; het ijkpunt – de roomse kleuren in de cirkel – verwijst naar de aanliggende, voormalige H. Bernadettekerk, die in de gemeenschap alhier 65 jaar lang een centrale rol speelde. De kleuren, die zich aan de kant van Maliskamp bevinden, zijn door Ignace Schretlen ook verwerkt in een mozaïekontwerp voor een betonnen bank (SocialSofa) in de openbare ruimte, wat vorig jaar door wijkbewoners is uitgevoerd.

De Kleurencirkel A59’ waaronder dagelijks duizenden wagens met grote snelheid voorbij komen staat in fel contrast met het imposante zwarte Wiel van Armando (1992) op een steenworp afstand aan de andere kant (Rosmalen Oost); dit werk op de zandverstuiving draagt de zichtbare sporen van een pijnlijk verleden en is juist tot stilstand gekomen. Op een opmerkelijk open plek in het landschap biedt de Kleurencirkel A59’ ook tegenwicht tegen het vele beton na de ombouw tot autosnelweg tussen 2003-2005. De oorspronkelijke intentie van Ignace Schretlen en zijn echtgenote was dan ook om deze plek met bloembakken op te fleuren.

Rijkswaterstaat komt de eer toe dit burgerinitiatief te hebben vlotgetrokken. Dat was bepaald geen geringe taak gezien het aantal andere betrokken partijen: de gemeente ’s-Hertogenbosch (die het project subsidieerde), het consortium Poort van Den Bosch (beheerder), de Stichting Wijkbelangen Maliskamp (gerechtigde), een vertegenwoordiging van de wijkraden te Rosmalen en de Provincie Noord-Brabant. Alle partijen hebben uiteindelijk loyaal hun medewerking gegeven. Bij de Kleurencirkel A59’ zullen twee informatieborden de achtergrond van dit kunstwerk belichten.

Gekozen kleuren en positionering

Dank aan degenen die rechtstreeks bij deze werkzaamheden betrokken waren:

  • WIL KLERKS (Gemeente Den Bosch) en zijn waarnemer ARJAN VAN DEN BOSCH
  • JAN DE PINTH (Poort van den Bosch)
  • GOVERT WEINBERG (Stichting Wijkbelangen Maliskamp)
  • GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH (voor de financiering)
  • RIJKSWATERSTAAT (voor het bijeenbrengen van alle betrokken partijen!)

Dank aan allen die direct of indirect bij dit project waren betrokken.

Dank aan al degenen die ons hebben gesteund.