Begraafplaats Maliskamp

De Begraafplaats Maliskamp valt onder de eindverantwoordelijkheid van de parochie H. Maria met een eigen website ww.mariajohannes.nl

Ligging

De begraafplaats behoort per 1 januari 2011 tot de fusieparochie

H. Maria en is eigendom van deze parochie. De begraafplaats is gelegen achter de Bernadettekerk aan de Graafsebaan in Maliskamp. Het kerkhof is in 1935 te gelijk met de bouw van de kerk aangelegd en in 1936 als zodanig in gebruik genomen.

Inrichting

Het kerkhof is voor voetgangers vrij toegankelijk en bereikbaar met een pad aan de oostzijde van het kerkgebouw.

De oppervlakte van het kerkhof is ± 2700 m². Van deze oppervlakte is ± 1700 m² benut voor graven. Per 1-11-2015 zijn 475 graven beschikbaar, waarvan 310 in gebruik.

Met een middenpad is het kerkhof in twee delen gesplitst Voor het linker gedeelte wordt gestreefd naar zoveel mogelijk uniforme grafmonumenten. Het rechter gedeelte is beschikbaar voor meer variëteit in grafmonumenten, doch met een beperking naar omvang.

Nabij de centrale opstelplaats aan het eind van het middenpad liggen de graven van de pastores van de Bernadetteparochie.

Ter weerszijde van de opstelplaats is ruimte voor kindergraven en uitsluitend links voor het plaatsen van urnen.

Reglement

Voor de begraafplaats Maliskamp is het "Reglement voor beheer van de RK begraafplaatsen parochie H.Maria te Rosmalen” van toepassing. Dit reglement is met bisschoppelijke instemming sinds 17 januari 2012 in werking en is in te zien en/of te downloaden via de link www.mariajohannes.nl/1_1411_Begraafplaatsen.aspx

De belangrijkste onderdelen van het reglement zijn:

  • de omschrijving van het grafrecht;
  • het vestigen, verlengen en het beëindigen van het grafrecht;
  • de soorten van de graven met afmetingen;
  • de mogelijkheid tot het plaatsen van urnen;
  • het plaatsen van grafmonumenten en aanbrengen van beplanting bij een graf;

De minimale looptijd van een nieuw graf is 20 jaar. Daarna is verlenging met telkens 10 jaar mogelijk. De rechthebbende krijgt tijdig bericht van voorstel tot verlenging. Gezien de looptijd van 20 jaar is melding van verhuizing van rechthebbende een vereiste voor een betrouwbare administratie.

Het grafrecht is een vorm van een overeenkomst en wordt als zodanig vastgelegd in een zogenaamde grafakte.

Voor de keuze van plaats en soort van het graf is overleg met de beheerder noodzakelijk. De begrafenisondernemer neemt daarvoor contact met de beheerder op.

Ook voor het aanbrengen van grafmonumenten en eventueel beplanting bij het graf is eveneens overleg met de beheerder gewenst.

Het onderhoud van de grafmonumenten is aan de rechthebbenden.

De tarieven zijn niet expliciet in het reglement opgenomen maar worden in de vorm van een losse bijlagen aan het reglement toegevoegd. De reden daarvoor is dat de tarieven vanwege inflatoire onderdelen van het beheer en onderhoud van het kerkhof regelmatig bijgesteld moeten worden. Informatie over de actuele tarieven kan verkregen worden op de website of via begraafplaatsen@mariajohannes.nl, via deze mail kunt u ook grafgegevens opvragen of andere vragen stellen.

Beheer en onderhoud

Het praktisch beheer van het kerkhof wordt uitgevoerd door mevrouw Annie van Lieshout, Lijsterbeslaan 11, 5248 BA Rosmalen, telefoon 06127855275, zij verzorgt de praktische zaken op het kerkhof en de contacten die nodig zijn voor het delven van een nieuw graf.

Het administratief beheer van het kerkhof gebeurt centraal op het secretariaat van de parochie H.Maria Markt 1 te Rosmalen 0735212215.

Het praktisch onderhoud van het kerkhof wordt mede verzorgd door vrijwilligers uit de wijk Maliskamp en wordt door de praktisch beheerder gecoördineerd. Groot onderhoud wordt door het parochiebestuur uitbesteed aan derden.