Hart van Maliskamp - Bernadettekerk

De Bernadettekerk is een markant punt in onze wijk. Deze kerk is in 2000 ontrokken aan de eredienst en buiten gebruik gesteld. Sindsdien is er discussie geweest over de bestemming van het leegstaande kerkgebouw, dat een gemeentelijk monument is geworden. Nota van uitgangspunten Hart van Maliskamp 

Inmiddels is er een oplossing gevonden van de Bernadettekerk, en daarmee ook voor het gehele Hart van Maliskamp.

Tijdens de wijkvergadering van 21 november 2017 zijn de plannen voor het Bernadetteklooster, de Bernadettekerk en de nieuwbouw voor het dierenpark gepresenteerd. De plannen staan HIER uitgebreid toegelicht.

De kerk zal dienst gaan doen als werkplaats voor orgelbouwer Rochus van Rumpt, die tevens met zijn gezin de pastorie gaat bewonen. Daarbij zijn een aantal heldere afspraken gemaakt:

  • De erfdienstbaarheid wordt niet gewijzigd of aangepast.
  • Wanneer de orgelbouwer Rochus van Rumpt een vergunning verkrijgt voor het vestigen van orgelbouw in de kerk en het betrekken van de pastorie als dienstwoning, verkrijgt de stichting Wijkbelangen het recht op erfpacht voor het dierenpark voor tenminste 20 jaar. 
  • Daarnaast worden de kerk, pastorie en het voorterrein opgeknapt door de nieuwe eigenaar (de monumentencommissie Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft deze voorgestelde aanpassingen reeds getoetst en is akkoord). 
  • Tevens wordt de kerk een paar keer per jaar opengesteld voor de wijkbewoners.
  • Voor de vergunningaanvraag voor de kerk en de pastorie is een specifieke afwijking van het bestemmingsplan alleen geldig voor orgelbouw. Er mag in de toekomst niets anders dan orgelbouw worden gedaan in de kerk, waardoor voor een mogelijke andere bestemming in de toekomst weer een nieuwe vergunningsaanvraag zal moeten worden gedaan, waarbij uiteraard ook de erfdienstbaarheid van toepassing blijft.
  • Op voorwaarde dat de orgelbouwer vergunning krijgt, kan Stichting Wijkbelangen een erfpachtovereenkomst aangaan voor 20 jaar met een jaarlijks erfpachtcanon. Tevens is er een optie tot koop, en is er een mogelijk scenario waarbij de Stichting Wijkbelangen de grond "om niet"  in bezit krijgt (bij snelle herontwikkeling van het klooster).

Tevens zal er een kapel op de begraafplaats worden gerealiseerd die dienst kan doen als gebedshuis.

Geschiedenis Bernadettekerk

Onderstaand treft u boekjes aan over de geschiedenis van de Bernadettekerk (met dank aan Toine van der Donck), een aantal columns van Antoon van der Pijll, perspublicaties en meningen van betrokkenen en nieuwsberichten. Voor alle informatie, downloads en laatste nieuws kun u gaan naar: Vereniging Behoud Bernadettekerk.

Wijkbewoner Erna Meijer-Verstappen heeft 2013 een plan ingediend bij de wijkraad om het onderhoud aan de Bernadettekerk kostendekkend te maken. Dit is in de openbare wijkraadvergadering van juni 2013 besproken.