Wijkraad ondergaat een metamorfose

Zondag 21 juni 2020

De wijkraad heeft afgelopen winter een stille metamorfose ondergaan. Ard Schilder kon zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het voorzitterschap, en heeft na 3 jaar voorzitterschap het stokje overgedragen aan interim-voorzitter Klaas Vos. 

In de afgelopen 3 jaar heeft Ard diverse moeilijke dossiers begeleid en tot een succesvol einde gebracht. Voor het Hart van Maliskamp is, samen met Stichting Wijkbelangen en vele andere partijen, een oplossing gevonden. Er is een bestemming  gevonden voor de Benadettekerk, het dierenpark en de speeltuin zijn behouden gebleven, en verdere ontwikkelplannen zijn van de baan. Ook de ontwikkeling van landgoed Coudewater, de herbestemming van het Bernadetteklooster, de kapel op de begraafplaats, de situatie op de basisschool, plan Eikenburg en vele andere dossiers heeft Ard samen met de andere leden van de wijkraad tot een goed einde gebracht. Wij danken Ard hartelijk voor zijn inzet, en zullen tijdens de volgende openbare wijkvergadering (7 september 2020) stilstaan bij zijn verdiensten.

Klaas woont al sinds 2017 in Maliskamp, en zit al langere tijd in de wijkraad. Hij heeft zich sinds zijn komst al hard gemaakt voor diverse ruimtelijke ordening zaken, zoals de handhaving van de snelheid in maliskamp (30 km) en de aanleg van verkeersdrempels.

Ook secretaris Paul van der Zanden is afgezwaaid. Hij is opgevolgd door Yoerak van Voorst. Daarnaast zijn er nog diverse nieuwe leden toegetreden, waarmee de wijkraad voorlopig op alle dossiers een bestuurslid heeft. Marijn van Acht (penningmeester), Hella Timmersmans (golfbaan), Maarten van Os (Landgoed Coudewater), Hessel Abbink Spaink (energietransitie), Aard Simons (ecologie) en Corrie Smulders (natuur en milieu) completeren de wijkraad.

Overigens zoekt de wijkraad nog wel nieuwe leden, want helaas komen er een aantal posities vacant later dit jaar! Dus wil jij je inzetten voor onze wijk, meld je dan aan bij Klaas Vos.