OPROEP: Meld onveiligheid in de wijk

Woensdag 23 september 2020

OPROEP: meld onveilige situaties

Tijdens de afgelopen wijkvergadering van 7 september 2020 is het onderwerp veiligheid uitgebreid aan bod gekomen.

Veiligheid in onze wijk is al heel lang een terugkerend agendapunt, maar vanwege recentelijke gebeurtenissen hebben we de gemeente wederom gevraagd de onveiligheid in de wijk Maliskamp aan te pakken. Zo is er recentelijk op klaarlichte dag een katalysator onder een bij KC Meerlaer geparkeerde auto gedemonteerd (met een krik), is er afgelopen jaar op diezelfde plek een aantal auto's opengebroken, en wordt er bijna dagelijks overlast veroorzaakt door mensen die niet uit onze wijk komen. Zo wordt er lachgas gebruikt, worden er lachgaspatronen en resten wiet aangetroffen bij het kunstgrasveldje (waar kinderen spelen en sporten), en moet er bijna dagelijks een grote schoonmaak worden gehouden om alle afval te verwijderen. Ook is er regelmatig (met name 's avonds) luide muziek. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden diverse inbraken in de wijk geweest en is er een auto in vlammen opgegaan.

Ook in het najaar van 2019 zijn er tijdens de wijkraadvergadering vragen gesteld aan de gemeente om camera-toezicht op het parkeerterrein van KC Meerlaer en het kunstgrasveld. Helaas heeft de gemeente toen niet voldoende noodzaak gezien om tot verdere actie over te gaan (zie ook DIT bericht).

De gemeente is momenteel van mening dat er dusdanig weinig overlast is - er zijn nauwelijks meldingen - dat actie niet noodzakelijk is. Dit staat enerzijds haaks op de ervaringen van buurtbewoners, maar anderzijds geeft dit aan dat er een noodzaak is om vaker te melden.

De wijkraad heeft de handdoek opgepakt en is inmiddels in gesprek met de gemeente en KC Meerlaer om de ernst van de overlast in kaart te brengen.

Daar hebben we u bij nodig.

We doen hierbij een dringende oproep om bij een onveilige of overlastgevende situatie ALTIJD de politie te bellen. Het registreren van incidenten is cruciaal voor de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden. Alleen als het beeld bevestigd wordt door meldingen kan er tot actie worden overgegaan.

Ook is het mogelijk om een melding te doen in de buurtpreventie app, of een direct (anoniem) bericht te sturen naar de beheerder van die appgroep, zodat er een duidelijk beeld opgemaakt kan worden van de daadwerkelijke overlast.

Er is namelijk al een aantal jaren een Buurtpreventie Whatsapp groep, die er met name op is gericht om te signaleren en eventueel te acteren bij een onveilige situatie. Bij een ernstig incident wordt altijd de politie gebeld. Ongeveer 200 buurtbewoners houden elkaar op de hoogte van gebeurtenissen die verdacht zijn, of bij veiligheidsincidenten (denk aan inbraak, diefstal of vernieling). Velen hebben inmiddels een bewakingscamera hangen die mogelijk kan helpen bij het voorkomen danwel bewijzen van veiligheidsincidenten.

U kunt zich hiervoor aanmelden via buurtpreventiemaliskamp@gmail.com.