Veligheid Maliskamp onder de loep (update 27-11-2019)

Woensdag 16 oktober 2019

De afgelopen maanden is de overlast van hangjongeren dermate toegenomen, dat er door de wijk gevraagd wordt om aktie.

Tijdens de openbare wijkraadvergadering van 8 oktober jongstleden hebben diverse buurtbewoners hun zorgen geuit over de toenemende overlast van jongeren van buiten de wijk Maliskamp. Bij het kunstrgrasveldje naast KC Meerlaer wordt veel rotzooi achtergelaten, waaronder flessen alcohol, lachgaspatronen en zelfs zakjes wiet. Ook bestaat het sterke vermoeden dat  er gedeald wordt.

Dit heeft geleid tot veel onrust onder ouders van kinderen die naar basisschool De Masten gaan, waarna ook de directrice van de school al aan de bel heeft getrokken bij de gemeente en politie. Tijdens de vergadering kreeg zij bijval van verontruste ouders.

De aanwezige wijkmanager Rutger Janssens heeft aangegeven dat de problematiek bekend was, er al diverse instanties mee bezig zijn, maar dat dit nogmaals sterker onder de aandacht zal worden gebracht van alle betrokkenen.

De wijkmanager heeft tevens een presentatie gegeven over het belang van de samenwerking tussen burgers en de gemeente (en haar instanties), die HIER is te downloaden.

Naar aanleiding van de wijkraadvergadering heeft de VVD Den Bosch inmiddels gevraagd om camera-toezicht en extra maatregelen, zoals in deze reportage van DTV Den Bosch valt te zien (zie ook de berichtgeving in het BD).

Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat er geen aanleiding is voor cameratoezicht (zie dit bericht van DTV DenBosch van 27-11-2019).