Kleine wijzigingen plan Coudewater

Donderdag 07 oktober 2021

Tijdens de openbare wijkvergadering van 7 september 2020 heeft projectontwikkelaar Van Wanrooij haar plannen voor landgoed Coudewater met onze wijk gedeeld.

Inmiddels zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan, waarvan zij ons op de hoogte hebben gesteld.

Het gaat hierbij o.a. om wat kleine verschuivingen van lokatie van nieuwbouw, er is een eco-woning vervallen, en er is een nieuw natuurgebied toegewezen voor de Kampsalamander.

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen via de website van Landgoed Coudewater.