Vruchtbaar gesprek met wethouder Geers

Zondag 16 december 2018

Gesprek met wethouder Geers

Woensdag 12 december jl. heeft de wijkraad van Maliskamp een gesprek gehad met wethouder Geers over Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie. In het gesprek is veel aandacht uitgegaan naar het contact de herontwikkeling van Coudewater. Daarnaast is gesproken over de toekomst van de wijk Maliskamp in brede zin en het vormgeven van participatie binnen de wijk. Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is in ieder geval het opstellen van een - door de rijksoverheid verplicht - wijkenergieplan, dat voor 2021 gereed moet zijn. Dit sluit goed aan op het recente initiatief van wijkbewoners Peter Riemslag Baas en Hessel Abbink Spaink om hiermee als wijk aan de slag te gaan, zie www.wijkmaliskamp.nl/nieuws/energiek-maliskamp/