Voorjaarsactie Stichting Wijkbelangen Maliskamp

Dinsdag 30 maart 2021

Voorjaarsactie Stichting Wijkbelangen Maliskamp 

Beste wijkbewoners,

Afgelopen jaar viel het niet mee om onze activiteiten op een verantwoorde manier draaiend te houden. De verplichte sluiting van “Ons Trefpunt” zorgde voor het wegvallen van inkomsten, die nodig zijn om de kosten van dierenpark en speeltuin te kunnen dekken. Tegelijkertijd genoten dierenpark en speeltuin van een geweldige belangstelling en nog steeds voorzien deze attracties in een enorme behoefte aan vertier voor de kinderen zeker in de periode dat de basisscholen dicht waren.

Hebben wij vorige jaren het wat rustig aan gedaan met het inzamelen van uw bijdragen, dit jaar hebben we uw hulp weer hard nodig. Maar voor wat hoort wat: wij geven op ieder adres met deze kaart die vraagt om uw bijdrage, een zakje bloemenzaad dat u en ons kan helpen uw huis, uw tuin, onze wijk een nog fleuriger aanzien te geven.

Uw gift kunt u storten op rekening nummer NL94RABO 0184514576 t.n.v. STG Wijkbelangen Maliskamp.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens Stichting Wijkbelangen Maliskamp

Fons Gommers, voorzitter