Tijdelijke noodopvang AZC bij Autotron in 2022

Donderdag 18 november 2021

Foto: archieffoto Omroep Brabant

Voor de duur van 1 jaar zullen in 2022 maximaal 300 asielzoekers worden ondergebracht in een noodopvang op het terrein van het Autotron. Na een fel debat is de Raad van de gemeente s-hertogenbosch akkoord gegaan met deze tijdelijke opvang. 

De wijkraad Maliskamp is helaas niet gekend in het voortraject, nog in de besluitvorming. 

De reaktie van Maarten van Os, voorzitter van de wijkraad (die ook in het beheersgroep overleg zal aanschuiven namens de wijk) in een premium artikel van het BD van 13 november jongstleden:

Maarten van Os, voorzitter van de wijkraad van Maliskamp (dat vlakbij Autotron ligt), hoorde wel wat zorgen. ,,Het nieuws heeft ons verrast, we moesten het uit de krant lezen. In het verleden is hier wel wat overlast geweest. Mensen vragen zich af of er weer groepjes door Maliskamp gaan trekken.” Wel zegt Van Os, die ook secretaris is bij de Bossche VVD, dat bewoners snappen dat asielzoekers geholpen moeten worden. ,,Ik heb niet gehoord dat mensen het écht niet willen. Het is belangrijk dat we tekst en uitleg krijgen van de gemeente. Zo kweek je begrip. We kunnen het toch niet meer veranderen.”

Van de gemeente s-Hertogenbosch ontvingen direct omwonenden onderstaande brief:

Beste meneer, mevrouw,

Twee weken geleden ontving u van ons een brief over de mogelijke komst van een noodopvang bij Autotron. Het college van B & W heeft nu ingestemd met de komst van een noodopvang voor 300 asielzoekers op het voormalige Hypeco-terrein, gelegen nabij Autotron. We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. De duur van de noodopvang is een jaar. 

Exacte locatie
De noodopvang wordt dit keer gerealiseerd op het voormalige terrein van Hypeco, in de directe nabijheid van Autotron. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma die uitkomt bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid.

Paviljoens 
De asielzoekers worden opgevangen in paviljoens. Het COA streeft ernaar om in de eerste week van december met de opbouw te beginnen. Het is de bedoeling dat de noodopvang eind dit jaar klaar is om in gebruik genomen te worden. Welke groepen asielzoekers straks worden opgevangen is nog niet bekend. Het COA maakt uiteindelijk die keuze, waarbij de instroom van asielzoekers in ons land leidend is.

Voorkomen van verveling
Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo willen we dat het COA zich maximaal inspant om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook willen we dat de bewoners wegwijs worden gemaakt in de basisregels die wij in Nederland hanteren. 

Beheergroep
Ook wordt een beheergroep ingesteld. In deze beheergroep zitten omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van bewoners en ondernemers. 

Heeft u interesse om namens de bewoners plaats te nemen in de beheergroep, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar noodopvang@s-hertogenbosch.nl. Vermeldt u daarbij in de ontwerpregel dat het om de beheergroep gaat.

Digitale ontmoetingen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de komst van de noodopvang. Helaas is het vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet mogelijk om daarvoor live inloopmomenten te houden. Daarom organiseren we samen met het COA op korte termijn een aantal digitale ontmoetingen, waar u individueel of in kleine groepjes uw vragen kunt stellen. 

Wilt u uitgenodigd worden voor zo’n digitale ontmoeting dan kunt u zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen naar noodopvang@s-hertogenbosch.nl. Graag onder vermelding van ‘digitale ontmoeting’. 

Vragen?
Als u nu al vragen heeft, dan horen wij dat graag. U kunt die stellen door mail te sturen naar noodopvang@s-hertogenbosch.nl.

We hopen dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M.J.J. van der Geld,
wethouder 

 

Meer nieuws over de noodopvang kunt u vinden bij BD, Omroep Brabant en DTV.