Online Bewonersavond Veiligheid (UITNODIGING)

Woensdag 29 december 2021

In februari, maart en april vulde u een vragenlijst in over veiligheid in uw buurt. Inmiddels hebben 1499 inwoners van Rosmalen en de Groote Wielen de vragenlijst ingevuld en gaan we aan de slag met de uitkomsten. Hier nodigen we u graag voor uit.
 
Praat mee over veiligheid in Rosmalen en de Groote Wielen

Op dinsdag 11 januari vanaf 19.45 uur is er een online bijeenkomst voor inwoners van Rosmalen en de Groote Wielen over veiligheid in de buurt. Aanmelden daarvoor kan via veiligheid@s-hertogenbosch.nl

Inwoners van Rosmalen en de Groote Wielen zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten met burgemeester Jack Mikkers. We presenteren dan de resultaten van onze onderzoeken naar veiligheid. Inwoners kunnen samen met gemeente en politie meedenken over oplossingen.

In een vragenlijst gaven inwoners aan welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Dat zijn jongeren, verkeersgedrag, auto-inbraken en fietsdiefstal (bij station en centrum Rosmalen) genoemd. Deze onderwerpen worden in aparte groepjes besproken. 

Programma:
19:15 – 19:45 online binnenkomst
19:45 opening door burgemeester
20:00 gesprekken in groepjes
   - jongeren in de buurt
   - verkeersgedrag
   - fietsdiefstal voorkomen bij station Rosmalen en centrum Rosmalen
   - autodiefstal
20:45 – 21:00 afsluiting door burgemeester
 
Aanmelden kan via veiligheid@s-hertogenbosch.nl. Geef daarbij aan over welk onderwerp je mee wil praten.
Samen Zien we Meer

Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer.

Dit is een bijeenkomst van de gemeente, de politie en de wijkraden. Van 2019 tot 2022 werken we in alle wijken en dorpen aan een veiligheidsplan op maat.

====================

Recentelijk (27 november) vond in Maliskamp de bijeenkomst plaats in Ons Trefpunt. Aanwezig waren wijkmanager Rutger Janssens, wijkagent Lyanne Treffers en Luc Vorselaars, opbouwwerker van Farent. Bewoners werden uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan over veiligheid en veiligheidsgevoelens. En dan met name hoe je hierin kunt samenwerken.

Er zijn enkele ideeën besproken, Met name over jeugd op de parkeerplaats van de kinderopvang Meerlaer, Stichting Ons Trefpunt en basisschool de Masten. Maar ook over verkeersveiligheid. Met de bewoners met wie een gesprek is gevoerd wordt door de wijkmanager of wijkagent contact opgenomen om te kijken hoe samengewerkt kan worden. 

Heeft u nog een idee waarmee u de buurt veiliger kunt maken? Stuur een mail naar veiligheid@s-hertogenbosch.nl.

Meer info HIER