Matig uw snelheid!

Vrijdag 27 september 2019

Beste wijkbewoner,

Vanaf begin 2018 hing er in de Bernadettestraat een snelheidsdisplay. Dit display is opgehangen op verzoek van de wijkraad en zou dienen als attentieverhogende maatregel.

Door een storing in het apparaat is een deel van het geheugen verloren geraakt. Desondanks zijn de snelheidgegevens van de maanden februari, maart en april 2019 behouden gebleven. De overzichten zijn als bijlage toegevoegd.

Het zal u als weggebruiker niet ontgaan zijn dat het matrixbord is verwijderd omdat de attentieverhogende werking af is genomen. Uit de metingen blijkt dat weggebruikers gemiddeld rond de 40 km/uur reden, terwijl de max. snelheid er 30 km/uur is.

Overwegend reden wij hier dus allen te snel   (>80%).  Bekijk de meetgegevens hier.

Mochten er vragen zijn neemt u dan gerust contact op met Klaas Vos (wijkraad Maliskamp).