Maliskamp Magazine verkrijgbaar vanaf 20 December 2019

Zondag 08 december 2019

20 december zal het prachtige eenmalige magazine verkrijgbaar zijn, het magazine heeft maar liefst 68 pagina’s met schitterende illustraties. Het magazine is vanaf 20 december 16 uur verkrijgbaar bij Buurmarkt Maliskamp, Bernadettestraat 9. De prijs bedraagt € 7,50, intekenen is niet nodig, er worden 900 exemplaren gedrukt.

Bron: Rosbode 4 december 2019

ROSMALEN – Het zal waarschijnlijk half december worden voordat de eenmalige uitgave van het Maliskamp Magazine verkrijgbaar is. In 68 pagina’s worden vele aspecten en schitterende illustraties door Ignace Schretlen uit Maliskamp onder de loep genomen. De werkgroep hoopt het eerste exemplaar aan burgemeester Mikkers aan te mogen bieden, waarna het vervolgens in de Buurtmarkt in Maliskamp verkrijgbaar is.

Ignace Schretlen en Wim Veekens wilden een Rosmalla-editie wijden aan de wijk Maliskamp. De informatie die ze wilden delen was echter zo omvangrijk dat het idee ontstond om er een magazine van te maken. Gesprekken met de Heemkundekring die Rosmalla uitbrengt kwamen op gang en zo geschiedde. De werkgroep die dit eenmalige magazine heeft samengesteld bestaat uit Ignace Schretlen, kunstenaar, schrijver en inwoner van Maliskamp, de broers Wim en Martien Veekens, geboren en getogen in Maliskamp en de redactie van Rosmalla, Wil Coppelmans, Michiel van Heumen en Gerrit Mol. Wim Veekens is naamkundige en kent alle historische namen uit de wijk. Martien Veekens is meer van de samenleving en de Maliskampse verenigingen.
Beide broers kennen de wijk van haver tot gort. Wil Coppelmans zorgde voor de vormgeving, Michiel van Heumen is historicus en Gerrit Mol was verantwoordelijk voor de coördinatie. Bij elkaar een groepje heren met veel kennis en wijsheid dat dit magazine heeft samengesteld. Marijn van Acht van de wijkraad steunt als privé-persoon de financiële en uitgifte kant van het magazine.

Idee achter magazine
Het idee achter het magazine was om de huidige, maar zeker ook nieuwe bewoners van Maliskamp meer kennis over de wijk waarin ze wonen te bieden. Gerrit Mol: “Het magazine bevat een schat aan fotomateriaal. Michiel van Heumen is amateur-historicus en kent de weg in de beschikbare archieven van het stadsarchief en het BHIC, het Brabants Historisch Informatie Centrum. In die twee centra is veel bruikbaar materiaal te vinden. Zo heeft Michiel landkaarten in de archieven gevonden die zijn bewerkt voor het magazine. De echte liefhebber bekijkt ze met een vergrootglas. Het gaat over landkaarten vanaf 1800 tot heden. Heel mooi om te zien hoe een gebied zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren. “

Informatieborden
In de wijk staan 12 informatieborden. Daarop staat informatie over Maliskamp. Deze borden staan ook in het magazine afgebeeld. Ze vormen eigenlijk de kern van de informatie in het magazine. Diverse onderwerpen komen dus aan bod zoals de kerk, de Eikenburg, Boer Peerke Smulders, een archeologische zoektocht, de natuur in Maliskamp en nog vele andere onderwerpen. De werkgroep heeft vanaf maart aan dit magazine gewerkt. Steeds werden stukken aangepast en kwamen er weer nieuwe versies om tot een uiteindelijk resultaat te komen wat nu wordt uitgegeven. Gerrit: “Het is een interessant magazine geworden voor de gewone lezer, maar zeker ook voor de geïnteresseerde lezer. Er is hard aan gewerkt en we hebben gebruik gemaakt van ieders capaciteiten. Het was een leuk project dat veel tijd en energie gekost heeft met een prachtig eindresultaat. Vanaf half december is het eenmalig in Buurtmarkt Maliskamp verkrijgbaar.” Zie ook www.heemkundekringrosmalen.nl..