Maliskamp Buiten: plannen voor voormalig terrein boer Peerke

De boerderij van Peer Smulders en het vervallen schuurtje ernaast. © Sophie Fleur Verbiesen

Maliskamp Buiten: nieuw plan voor boerderij en erf van boer Peer Smulders

Natuurlijk had Paul van Helvoort een plan toen hij de boerderij van Peer Smulders kocht aan de Maliskampsestraat in Rosmalen. Wat hij niet had verwacht, was dat het zo lang zou gaan duren.

Ja, ze kenden hem. Als overburen hielden Paul en Ingrid van Helvoort een oogje in het zeil en verzorgden ze zijn dieren, toen Peer Smulders bij een noodlottig ongeval om het leven kwam. De boerderij met bijbehorende grond kwam te koop. Een kans voor Van Helvoort, want zijn eigen grond en die van Peer Smulders lagen door elkaar. In maart 2019 was het beklonken.

Ruim een jaar geleden ging Van Helvoort met de gemeente in gesprek. Hij had een plan: Maliskamp Buiten. Een totaalvisie voor de landerijen en de twee boerderijen op het gebied. Zelf heeft hij een rundveebedrijf met een vergunning voor bijna driehonderd dieren. Voor zijn plan wil hij de intensieve veehouderijtak beëindigen, waarbij bebouwing (inclusief asbest) en een grote mestopslag kan worden gesaneerd. Op de plaats van de stallen zou hij graag een nieuw eigentijds erf realiseren met zes woningen.

Kringlooplandbouw

,,We willen kringlooplandbouw introduceren, waarbij je het voer voor de koeien uit de natuur haalt (gras) en stromest gebruikt”, zegt Van Helvoort. ,,Bovendien wil ik ook kruiden- en faunarijke akkers, waardoor we meer hazen, reeën, patrijzen en insecten trekken.”

De boerderij van Peer Smulders zou bovendien zijn cultuurhistorische waarde behouden door het gebouw niet te slopen, maar te veranderen in een bed-and-breakfast met vijf slaapeenheden. Bij de boerderij wil hij twee schuren bouwen en daar heeft hij onlangs een vergunning voor aangevraagd. ,,Deze dienen onder andere als schuilgelegenheid voor de dieren en de werktuigen.”

Van Helvoort ging niet over één nacht ijs. ,,We betrokken er de gemeente, de provincie en het waterschap bij.” De ecoloog van de gemeente is enthousiast, evenals het waterschap. Maar de gemeente vindt vijf slaapeenheden veel, twee schuren te fors en ziet liever minder woningen op het nieuwe erf. ,,De sloop van de stallen en het aanleggen van een natuurlijk landschap vragen om forse investeringen. Met minder compensatie is het plan niet levensvatbaar.”

Vergunningen

Bovendien hijgt de versnelde transitie veehouderij vanuit de provincie in zijn nek, waarbij de stallen moeten worden aangepast aan welzijns- en milieuvriendelijkere normen. ,,Vóór 31 december moeten vergunningen zijn aangevraagd. We hebben al verschillende gesprekken gehad met de gemeente, maar er zit geen vooruitgang in. Door niks te doen houden ze me in een wurggreep.”

De gemeente laat in een reactie weten dat ze graag willen meewerken bij een transformatie van agrarische bedrijven. Dan moet wel de kwaliteit van het buitengebied blijven behouden met veel groen, weiland en agrarische bouwblokken. Daarvoor is gedegen onderzoek nodig.

Op de vraag hoelang dat gaat duren, heeft de gemeente geen antwoord. En dat is nu net het probleem.

Bron: BD 15 juli 2020