Laatste ontwikkelingen Landgoed Coudewater (juli 2020)

De plannen voor Landgoed Coudewater beginnen vorm te krijgen. De sloop van een aantal panden is inmiddels begonnen. Alle informatie staat op de Wijk Maliskamp project pagina van Landgoed Coudewater.

Enkele actuele uitgangspunten op een rij:

  • Na de bouwvakantie start de opstalontwikkeling van de woningen op de erven. Van Wanrooij gaat er vanuit dat deze in het eerste kwartaal van 2021 in verkoop worden gebracht. Het worden woningen die in de vorm van een boerenerf georiënteerd zijn. De woningen zelf worden vrijstaan of twee-onder-een kap in een specifieke fraaie vorm;
  • De sloop/oogst is gestart, zoals ook in onderstaand artikel te lezen is.
  • Na de bouwvakantie wordt ook gestart met de ontwikkeling van de woningen en appartementengebouwen op het landgoed. Naar verwachting kan de verkoop hiervan starten in mei/juni 2021. Dit is wel afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.
  • Op 2 september wordt er een laatste inloopavond houden in De Kentering. Dan wordt de actuele stand van het stedenbouwkundige voorlopig ontwerp gepresenteerd. UPDATE: extra sessie op 2 September, en meerdere sessie op 23 september. Inschrijven kan HIER.
  • van Wanrooij hoopt in oktober 2021 de bestemmingsplanprocedure te kunnen starten.

Artikel BD 08-07-2020

Sloop en ontwikkeling Landgoed Coudewater, dat is een minutieuze puzzel

Bij de aansluiting van de Peter de Gorterstraat en de Berlicumseweg verrijzen ineens puinhopen. Het is duidelijk: de sloop van veel panden op landgoed Coudewater is begonnen.

Met een vertraging van enkele maanden is gestart met de sloop van de niet-monumentale gebouwen op landgoed Coudewater. Deze panden spelen bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe woongebied met onder meer vierhonderd woningen geen rol meer. Die vertraging ontstond omdat er nog geen inventarisatie was van de beschermde flora en fauna. Bovendien moesten er alternatieve behuizingen komen voor onder meer vleermuizen, zwaluwen en steenmarters.

Vierduizend bomen 

,,De periode dat we toch moesten wachten is gebruikt om een minutieus onderzoek te doen naar de vierduizend bomen op het landgoed. Mede op verzoek van de stichting Boom en Bosch en Vereniging het Groene Hart is elke boom op het terrein ingemeten, zowel boven de grond als eronder”, zegt Hans Hartman van Van Wanrooij projectontwikkeling. Dat zet dit gebied samen met BPD Ontwikkeling opnieuw op de kaart. ,,Zo weten we tot op de meter, zeg maar gerust millimeter, waar we wel en niet de grond in kunnen voor we de plannen verder uitwerken”, zegt Hartman.

Parkeerpuzzel

De vertraging is vervelend. Maar de ontwikkeling van Coudewater tot woongebied is ook een ingewikkeld project. Daar werd dus wel rekening mee gehouden; je bouwt hier niet zomaar een paar honderd woningen op een rij. Elke ingreep heeft zijn consequenties. Bovendien, er moeten meer mensen een plasje over doen dan de projectontwikkelaars alleen.

"Elke boom op het terrein is ingemeten, zowel boven de grond als eronder"; Hans Hartman , Van Wanrooij

Kijk alleen maar eens naar het parkeren op het landgoed. ,,Voor de woningen wordt in de buurt ervan geparkeerd. Maar wij wilden graag voor andere functies het parkeren zoveel mogelijk aan de rand van het gebied plannen. Om veel parkeren tussen de bomen te voorkomen. Maar dat conflicteerde met de parkeernota van de gemeente. Die norm geeft aan hoeveel parkeerplaatsen je moet realiseren in relatie tot de functie van gebouwen. Bij wonen varieert de norm van ongeveer 1,5 tot 2. Maar als hier in de kapel bijvoorbeeld een restaurant zou komen, heb je daarvoor 94 parkeerplaatsen nodig. En voor een kantoor in diezelfde kapel maar 17. Van die parkeernormen mag je alleen afwijken als je ‘niet anders kan’. Uiteindelijk hebben we gekozen om zoveel mogelijk in de buurt van de nieuwe functies te laten parkeren.”Dat gebeurt dan deels op parkeerplaatsen die er al zijn, deels op nieuwe plekken.

Informatieavond

Dankzij het uitgebreide bomenonderzoek wisten Hartman en zijn team wel meteen waar parkeren realistisch is. Vanwege de complexiteit van het gebied, en vanwege de uitdagingen, zijn aan dat team ook een ecoloog en bomendeskundige toegevoegd. ,,We werken hier dus voortaan heel multidisciplinair de plannen uit.”

Naam wordt weer Landgoed Coudewater

Op 2 september is er een nieuwe informatieavond gepland in de Kentering waar het stedenbouwkundige voorlopig ontwerp wordt getoond. Aansluitend moet de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Naar verwachting gaan de woningen in mei 2021 in de verkoop. Wie er uiteindelijk gaat wonen, komt niet meer in het Land van Coudewater. Die naam wordt vanaf nu ingeruild door Landgoed Coudewater. Een naam die iedereen in de praktijk is blijven gebruiken. ,,En wat is mooier dan wonen op een landgoed?”

Bron: BD 08-07-2020