Herontwikkeling Coudewater (update december 2018)

Vrijdag 14 december 2018
Historisch landgoed en Boszone
 
Voor de herontwikkeling van het landgoed Coudewater is GGZ Oost-Brabant nog in onderhandeling met potentiële ontwikkelaars. Die gesprekken vorderen nu wel. Het onderhandelingsresultaat moet daarna echter nog ter goedkeuring naar de toezichthouders. GGZ verwacht in februari 2019 bekend te kunnen maken wie de (her-)ontwikkelaar voor Coudewater wordt. Zodra het bekend is wordt de wijkraad Maliskamp ook geïnformeerd. In een recent gesprek heeft de GGZ richting de wijkraad aangegeven dat de eerdere brief die de wijkraad had opgesteld over de zorgen en aandachtspunten vanuit de wijk bij alle potentiële ontwikkelaars onder de aandacht is gebracht.
Voor de Boszone wil GGZ afspraken maken met een natuurorganisatie over het beheer.