Herfstblad in Maliskamp

Vrijdag 16 oktober 2020

Herfstblad in Maliskamp

Het is weer herfst en daarom start de gemeente s-Hertogenbosch binnenkort met het ruimen van blad. Tussen half oktober en eind december ruimt een aannemer wekelijks (indien noodzakeleijk) het blad op de verharding in de wijk Maliskamp. Hij gebruikt hiervoor bladzuigmachines, veegwagens en bladblazers. Er worden geen bladkorven geplaatst. 

Waar wordt blad geruimd?

Waar de veiligheid in het gedrang komt wordt het blad geruimd. Denk hierbij aan rijbanen, fietspaden en voetpaden.

Daarnaast wordt er blad geruimd dat:
-    zich ophoopt rond de straatputten en verstoppingen veroorzaakt;
-    op het gras ligt en daardoor het gazon verstikt.

Waardevol voor de natuur

Daar waar het kan, laten we het blad bewust liggen. Dit doen we omdat de bladeren erg waardevol zijn voor de natuur. Ze bieden een schuil- en voedingsplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden en beschermen planten tegen vorst. Ook levert bladcompost belangrijke voedingsstoffen voor planten. 

Wat kunt u zelf doen?

Er worden alleen bladeren van bomen in de openbare ruimte opgeruimd. Leg hier geen eigen snoeiafval bij. Bladeren uit uw eigen tuin kunt u:
-    composteren en gebruiken als natuurlijke bemesting in uw de tuin;
-    gebruiken als winterdek, ter bescherming van uw planten tegen de kou;
-    in uw groene afvalcontainer gooien.

Meer info op: https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2020/10/article/detail/News/herfstblad/