GEZOCHT: 2 bestuursleden wijkraad

Zaterdag 22 september 2018

Vacatures bestuur wijkraad

De Wijkraad Maliskamp heeft twee vacatures voor het bestuur.

De wijkraad is een stichting die als doel heeft het algemeen welzijn van de wijk te bevorderen en daarvoor activiteiten van bewoners ondersteunt en contact onderhoudt met de gemeente en andere maatschappelijke instelingen. Het bestuur bestaat op volle sterkte uit zeven leden, die zich inzetten voor verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van onze wijk, zoals de herontwikkeling van Coudewater, het op peil houden van voorzieningen als (basis)onderwijs, de inpassing van de nieuwbouw op Eikenburg, het behouden van het groene karakter van de wijk en het bevorderen van de sociale samenhang.

Wil jij je inzetten voor de leefbaarheid van onze wijk op deze terreinen, stuur dan een bericht naar de voorzitter, ard.schilder@gmail.com. Wil je meer informatie, dan kun je hem ook bellen op 06-10592602. Op de website die we samen met de stichting Wijkbelangen (die verantwoordelijk is voor het beheer van speeltuin, dierenpark en Trefpunt) hebben, kun je meer informatie vinden over de onderwerpen die spelen in de wijk en wat de wijkraad doet.