Energietransitie: nieuw bestuurslid wijkraad

Maandag 18 februari 2019

Met ingang van januari 2019 is Hessel Abbink Spaink toegetreden tot de wijkraad. Hij zal zich daar met name bezig houden met activiteiten en onderwerpen rond de energietransitie. In een volgende nieuwsbericht zal hij zich nader voorstellen.

Op 24 januari jl. is de startbijeenkomst geweest van een nieuwe werkgroep van de Wijkraad, de werkgoep energietransitie. De werkgroep heeft als doelen:

1) overleg voeren met gemeente, corporaties e.a.

2) de gevolgen van de energietransitie ik kaart brengen voor concrete woningen

3) ervaringen uitwisselen en voorlichting geven

4) een energietransitieplan maken dat alle wijken uiterlijk 2020 moeten hebben.