Coudewater: Groen of VINEX nieuwe stijl?

Woensdag 30 mei 2018

Coudewater: Groen of VINEX nieuwe stijl?

De herontwikkeling van landgoed Coudewater, waar nu nog veel groen en zorgvoorzieningen van de GGZ Oost-Brabant zijn, is in een stroomversnelling gekomen. Er is een nieuw ontwikkelplan vastgesteld en marktpartijen worden benaderd om hun plannen in te dienen voor deze zomer. In het nieuwe bestuursakkoord van de gemeente wordt Coudewater genoemd als mogelijke inbreidingslocatie. Bewoners en wijkraad van Maliskamp zijn zeer bezorgd en vrezen dat het landgoed zijn bijzondere karakter gaat verliezen: van landgoed met rijksmonumenten, ruime opzet en een hoge concentratie monumentale bomen in een VINEX-locatie nieuwe stijl. ’s-Hertogenbosch verliest daarmee een zeldzame groene parel.

De herbestemming van Landgoed Coudewater staat reeds enkele jaren als punt op de agenda van de GGZ Oost-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens de komst van vluchtelingen uit Syrië en andere landen enkele jaren geleden, is het landgoed in het vizier geweest als AZC locatie. Die plannen zijn niet doorgegaan, reden waarom de huidige eigenaar GGZ Oost-Brabant naar een andere bestemming moest zoeken. De zorgfunctie wordt afgebouwd en de laatste cliënten vertrekken eind mei 2018 van het terrein.

Na het vaststellen van een structuurvisie in 2016 heeft het even geduurd, maar de ontwikkelingen zijn vanaf begin 2018 in een stroomversnelling gekomen. De GGZ heeft een ontwikkelstudie laten opstellen, die in februari naar de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch is gegaan. De wijkraad van Maliskamp werd hier pas een dag voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad over geïnformeerd. De manier waarop dit is gegaan en de inhoud van de ontwikkelstudie – o.a. gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de wijkraad in maart - leiden tot onrust in de wijk en wijkraad. Daar komt nu bovenop dat Coudewater wordt genoemd als mogelijke inbreidingslocatie in het bestuursakkoord 2018-2022 van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hoe een nieuw college met ‘groen’ profiel een locatie voor grootschalige woningbouw kan overwegen waar 80% van de monumentale bomen van ’s-Hertogenbosch staan, is de wijk een raadsel.

De ontwikkelstudie die is opgesteld in opdracht van de GGZ is benodigd om van marktpartijen vergelijkbare biedingen voor het landgoed te ontvangen. Tot eind juni 2018 kunnen marktpartijen hun plannen indienen. De ontwikkelingen gaan nu snel, waarbij de inhoud veel vragen oproept in de wijk Maliskamp. Inmiddels is met de gemeente ’s- Hertogenbosch een lijst vragen en antwoorden opgesteld, die is gepubliceerd op de website van de wijk (www.wijkmaliskamp.nl).

De bouwplannen die mogelijk zijn binnen de ontwikkelstudie, zijn veel groter dan oorspronkelijk gesuggereerd. Waar in de structuurvisie nog werd gesproken van 205 woningen, gaat de ontwikkelvisie uit van meer dan 400 woningen. Daar kan nog bijkomen de woningbouw in bestaande panden. Wat er in de bestaande gebouwen gebouwd kan worden is onzeker, maar het is duidelijk dat er in totaal sprake is van grootschalige woningbouw, zeker als daar nog bovenop komt de keuze om Coudewater te gaan bestempelen als inbreidingslocatie. Dan gaat het niet meer om een herbestemming, maar een VINEX-locatie nieuwe stijl.

Binnen de wijk en wijkraad van Maliskamp is steun voor herbestemming van het GGZ-terrein met ruimte voor passende nieuwbouw, maar niet voor grootschalige woningbouw die nu dreigt. Het is hoog tijd om duidelijke grenzen te stellen. Dit om te vermijden dat de gemeente een uniek landgoed kwijtraakt.