Bernadettekloooster: uw mening telt!

Vrijdag 14 juli 2017

Uw mening telt!

Binnen nu en een jaar zal het Bernadetteklooster in onze wijk leeg komen te staan. De wijkraad vindt het belangrijk te horen wat uw voorkeuren zijn voor de herbestemming. U krijgt daarom via het onafhankelijke onderzoekbureau Meet4Research een paar vragen hierover voorgelegd. De vragen sluiten aan op de brainstorm die in de openbare wijkvergadering van 20 juni jl. is gehouden. We hopen op uw deelname en nemen de uitkomsten mee in gesprekken met de betrokken partijen. Uw inbreng wordt anoniem verwerkt. 

Wilt u meedoen? Stuur dan even een email naar onderzoek@mobielcentre.nl en u krijgt een unieke link. De vragenlijsten liggen ook bij de Buurtmarkt Maliskamp. Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

Mochten er problemen zijn met de link of heeft u nog verdere vragen dan kunt u contact opnemen via onderzoek@mobielcentre.nl

Met vriendelijke groet,

Ard Schilder Voorzitter wijkraad Maliskamp