Bernadette Klooster

Update November 2017: Buro3o vestigt zorginstelling in klooster

In november 2017 is bekendgemaakt in dat de congregatie heeft gekozen voor een plan van Buro3o, een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het Bernadetteklooster biedt een beschermde woonomgeving voor jongeren met autisme of psychische kwetsbaarheid. De kloostertuin blijft behouden en biedt bescherming en rust.

In deze presentatie worden de plannen toegelicht. 

Update Oktober 2017: plan Bernadettehuis voor herbestemming klooster ingediend

Werkgroep maakt plan voor Bernadetteklooster

De congregatie van de Zusters van het Heilig Hart heeft de wijkorganisaties gevraagd een plan in te dienen voor de herbestemming van het Bernadetteklooster. Die vraag is ook gesteld aan andere organisaties. Een werkgroep van 9 personen werkt nu aan het plan van de wijkorganisaties. Zie bijgevoegde presentatie voor de hoofdlijnen van het plan en informatie over het proces.

Op vrijdagmiddag 6 oktober hebben de Maliskampse wijkorganisaties hun plan voor het Bernadetteklooster ingediend. Een werkgroep met verschillende deelnemers uit de wijk hebben het plan gemaakt. Het plan heet "Bernadettehuis" en gaat uit van een combinatie van functies: wonen, zorg, onderwijs en ontmoeten. In het plan is uitgewerkt hou dat gerealiseerd zou kunnen worden.

Voor meer informatie:

- Plan Bernadettehuis

- Aanbiedingsbrief Plan Bernadettehuis

 

Naast de wijkorganisaties hebben ook andere partijen hun plan mogen indienen. Komende weken beslist de congregatie daarover.