Hart van Maliskamp - Bernadettekerk

De Bernadettekerk is een markant punt in onze wijk. Deze kerk is in 2000 ontrokken aan de eredienst en buiten gebruik gesteld. Sindsdien is er discussie over de bestemming van het leegstaande kerkgebouw. Inmiddels is het kerkgebouw een gemeentelijk monument. Nota van uitgangspunten Hart van Maliskamp Onderstaand treft u boekjes aan over de geschiedenis van de Bernadettekerk (met dank aan Toine van der Donck), een aantal columns van Antoon van der Pijll, perspublicaties en meningen van betrokkenen en nieuwsberichten. Voor alle informatie, downloads en laatste nieuws kun u gaan naar: Vereniging Behoud Bernadettekerk Wijkbewoner Erna Meijer-Verstappen heeft 2013 een plan ingediend bij de wijkraad om het onderhoud aan de Bernadettekerk kostendekkend te maken. Dit is in de openbare wijkraadvergadering van juni 2013 besproken.