Dierenpark Maliskamp

 

Beste buurtbewoners,

 

De afgelopen maanden is door een groep vrijwilligers hard gewerkt aan een plan van aanpak om het hoofdgebouw van het dierenpark te vernieuwen. Het huidige gebouw is 40 jaar oud en kent inmiddels de nodige gebreken: het heeft lekkages, is aangetast door houtworm en houtrot, er is overlast van ongedierte, het biedt onvoldoende quarantaineruimte, is onpraktisch in gebruik en het voldoet niet aan de huidige eisen voor veiligheid.

 

Een nieuw gebouw biedt ons de gelegenheid ook de komende generaties weer te laten genieten van de dieren en natuur in ons park. Bovendien kunnen we daarmee de huidige samenwerking met de buurtsuper versterken en de kinderen van Cello, school en kinderopvang nog meer mogelijkheden bieden voor natuureducatie en ontwikkeling.

 

Vernieuwing van het huidige gebouw vraagt een flinke investering. De komende maanden zullen besteed worden aan fondsenwerving en sponsoring. 

 

Wellicht heeft u goede ideeën voor ons en kent u bedrijven die ons kunnen steunen door hun inzet, sponsoring of bijdrage in natura. Laat het ons weten! Als we samen de schouder er onder zetten, moet het ons lukken. Er zijn diverse sponsorpakketten beschikbaar (zie ook onderstaand).

 


Heel hartelijk dank!


Sander van der Heijden

Voorzitter Stichting Wijkbelangen Maliskamp