Update toekomst Coudewater (maart 2019)

Dinsdag 19 maart 2019

De gemeente heeft de wijkraad een update gegeven van het proces rond de herbestemming van Coudewater. 

De gemeente houdt de onderstaande planning aan voor het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan en Erven:

  • 26 maart: besluitvorming college B&W. Aansluitend worden stukken naar de Raad gestuurd en worden indieners van zienswijzen hierover per brief geïnformeerd.
  • 8 april: informeren en ontmoeten: indieners zienswijzen krijgen kans zienswijze toe te lichten
  • 16 april: bespreking cie Omgeving
  • 7 mei: besluitvorming Raad
  • 10 mei: publicatie raadsbesluit vaststelling; terinzagelegging 13 mei tot en met 24 juni (beroepstermijn)

Golfbaan:

De golfclub (of eigenlijk Stichting Golffaciliteiten Rosmalen) moet een aanlegvergunning aanvragen voor de werkzaamheden voor de baan. Zij wil hiermee graag voortgang maken, zodat het gras een heel jaar kan groeien en zij dus volgend jaar zomer de baan in gebruik kan nemen. Streven is dat gemeente de aanlegvergunning aansluitend aan het van kracht worden van het bestemmingsplan verleent.

Van Wanrooij:

Sinds de bekendmaking van de verkoop van het landgoed aan Van Wanrooij is de gemeente met deze partij in gesprek. Van Wanrooij wil na de formele overdracht van de grond op 1 april de afstemming met de omgeving starten. Zij is daarvoor zelf de initiatiefnemer. De gemeente toetst vervolgens het plan, waarin zij ook meeweegt op welke wijze de omgeving hierin is meegenomen. Daarna stelt de gemeente een voorontwerp-bestemmingsplan op en start het formele traject.
De wijkraad heeft Van Wanrooij uitgenodigd voor een informele kennismaking en wil tijdens de openbare wijkvergadering van dinsdag 14 mei benutten voor meer informatie aan de wijk over de stand van zaken.

Inbo:

Tevens zijn er al eerste schetsen bekendgemaakt van de plannen met Landgoed Coudewater. Volgens Inbo, die mede de plannen ontwikkelt, blijft Landgoed Coudewater uniek. Zij ontwerpen en groen plan voor wonen, werken en recreëren.

"Gewonnen tender transformeert deze historische locatie; van klooster en kliniek naar een groen plan voor wonen, werken en recreëren."

Coudewater omvat een prachtig groen gebied met een grote historische waarde. Het voormalig landgoed kwam in de verkoop, omdat de zorginstelling (GGZ Oost Brabant) het terrein heeft verlaten. Door een slim strategisch ontwerp van Inbo, Hilberink Bosch Architecten en Bureau Oslo, kon vastgoedontwikkelaar Van Wanrooij Projectontwikkeling een bijzonder en kwalitatief hoogstaand woonmilieu in het bos presenteren. 

Respect voor het eeuwenoude landgoed vormde de leidraad bij de ontwerpkeuzes. Er komt een divers woningaanbod: villa’s, tweekappers, rijwoningen en appartementen of studio’s. De uitstraling van alle gebouwen is hoogwaardig en eigentijds, in harmonie met de natuur. In totaal komen er tegen de vierhonderd nieuwe woningen; de meeste zijn koopwoningen, ongeveer een kwart valt in de sociale huur. 

Landgoed Coudewater is een natuurlijke verbinding tussen Rosmalen en Den Bosch en ligt verscholen vlakbij de rijksweg A2. In de middeleeuwen stond hier een abdij. In 1870 werd het een psychiatrische inrichting. De monumentale gebouwen in het gebied blijven behouden in het nieuwe ontwerp. De nieuwe monumenten zijn als parels in het groen, in lijn met de traditie van het cottage-systeem dat vanaf de begintijd van Coudewater is gehanteerd. Een 19e eeuws ordeningsprincipe: verspreid over het terrein liggen verschillende paviljoens tussen het groen. 

De locatie ademt historie. Tachtig procent van alle monumentale bomen in de omgeving Den Bosch zijn hier te vinden. Die blijven ook staan, want we koesteren de historische waarde.

De nieuwe bewoners zullen ‘boswonen’ vanuit hun voordeur of vanaf hun terras zo het bos instappen, of wonen in een deel van de al bestaande boerderij of boerenschuur met een gezamenlijke moestuin. 

Onder de naam ‘Hart voor Coudewater’, gaat het projectteam een nieuwe en duurzame toekomst voor deze weergaloze locatie realiseren. Kortom, er wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de eeuwenoude geschiedenis van Coudewater. 

Bron: https://www.inbo.com/nl/nieuws/nieuwsberichten/landgoed-coudewater-blijft-uniek (link is inmiddels offline, hieronder een screenshot van de pagina).