Ruimte op basisschool de Masten

Maandag 12 december 2022

De leefbaarheid in wijk Maliskamp staat onder druk. Verjonging van de wijk heeft invloed op zowel basisschool de Masten als op kinderopvang Kanteel. Momenteel zitten er 147 kinderen op een school die slechts ruimte biedt voor 125 kinderen. Dit heeft een negatieve invloed op de kinderen, de ouders en de medewerkers. Vindt u ook dat er een goede oplossing moet komen, die ruimte biedt aan alle kinderen, om in de wijk waar ze opgroeien, ook naar de basisschool te kunnen? Teken de petitie. 

https://ruimteopdemasten.petities.nl