Plannen Hart van Maliskamp bekendgemaakt

Woensdag 22 november 2017

Tijdens de wijkvergadering van 21 november zijn de plannen voor het Bernadetteklooster, de Bernadettekerk en de nieuwbouw voor het dierenpark gepresenteerd. De plannen werden door een grote groep aanwezigen enthousiast ontvangen, waarbij nog een paar voornamelijk praktische opmerkingen werden geplaatst.

De Bernadettekerk en het dierenpark

Nadat stichting wijkbelangen de middelen bijeen had om de vernieuwing van het hoofdgebouw te starten, was het noodzakelijk om toestemming van de parochie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch te verkrijgen. Stichting Wijkbelangen is daarom met de parochie om de tafel gegaan. Deze gesprekken hebben geleid tot een duidelijke schriftelijke overeenkomst tussen de parochie en Stichting Wijkbelangen. De kerk zal dienst gaan doen als werkplaats voor orgelbouwer Rochus van Rumpt, die tevens met zijn gezin de pastorie gaat bewonen. Daarbij zijn een aantal heldere afspraken gemaakt:

  • De erfdienstbaarheid wordt niet gewijzigd of aangepast.
  • Wanneer de orgelbouwer Rochus van Rumpt een vergunning verkrijgt voor het vestigen van orgelbouw in de kerk en het betrekken van de pastorie als dienstwoning, verkrijgt de stichting Wijkbelangen het recht op erfpacht voor het dierenpark voor tenminste 20 jaar. 
  • Daarnaast worden de kerk, pastorie en het voorterrein opgeknapt door de nieuwe eigenaar (de monumentencommissie Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft deze voorgestelde aanpassingen reeds getoetst en is akkoord). 
  • Tevens wordt de kerk een paar keer per jaar opengesteld voor de wijkbewoners.
  • Voor de vergunningaanvraag voor de kerk en de pastorie is een specifieke afwijking van het bestemmingsplan alleen geldig voor orgelbouw. Er mag in de toekomst niets anders dan orgelbouw worden gedaan in de kerk, waardoor voor een mogelijke andere bestemming in de toekomst weer een nieuwe vergunningsaanvraag zal moeten worden gedaan, waarbij uiteraard ook de erfdienstbaarheid van toepassing blijft.
  • Op voorwaarde dat de orgelbouwer vergunning krijgt, kan Stichting Wijkbelangen een erfpachtovereenkomst aangaan voor 20 jaar met een jaarlijks erfpachtcanon. Tevens is er een optie tot koop, en is er een mogelijk scenario waarbij de Stichting Wijkbelangen de grond "om niet"  in bezit krijgt (bij snelle herontwikkeling van het klooster).

Sander van der Heijden van Stichting Wijkbelangen gaf een uitgebreide toelichting bij de presentatie, die u hier kunt downloaden. Ook parochie bestuurslid Marc Benninga gaf antwoord op diverse vragen, en doet een toezegging dat er binnen een jaar een stilte-ruimte gerealiseerd gaat worden in samenspraak met de bewoners van Wijk Maliskamp op of rond de begraafplaats.

Het Bernadetteklooster

Ad Kluijtmans, econoom van de Zusters van het Heilig Hart, gaf toelichting op het keuze-proces voor de herbestemming van het klooster (de presentatie is hier te bekijken). Want ook die waren in een stroomversnelling geraakt.

Zoals reeds bekend was gemaakt in diverse media heeft de congregatie gekozen voor een plan van Buro3o, een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het Bernadetteklooster biedt een beschermde woonomgeving voor jongeren met autisme of psychische kwetsbaarheid. De kloostertuin blijft behouden en biedt bescherming en rust.

Elke Harleman, directeur bij Buro3o, gaf een presentatie om de plannen toe te lichten. Buro3o is een kleinschalige zorginstelling voor GGZzorg, en haar clienten zitten nu o.a. op Langoed Coudewater. Zij willen alle functies onder één dak brengen, een verbinding met de wijk maken, en de sociale inclusie van de doelgroep vergroten. Daarvoor wordt ondermeer de kloostertuin ontsloten voor wijk, en wordt er mogelijk een thee/koffiehuisfunctie gerealiseerd.

Kortom, een geweldig doorbraak, waarbij er na 17 jaar eindelijk een oplossing is gevonden voor de kerk, het dierenpark een nieuw hoofdverblijf krijgt en voor langere tijd behouden blijft voor de wijk, en het klooster een snelle herbestemming krijgt waardoor leegstand wordt voorkomen.