Openbare Wijkraadvergadering 16-11-2023

Donderdag 16 november 2023

Donderdag 16 november 2023 om 20 uur vindt er weer sinds lange tijd een openbare wijkraadvergadering plaats in Ons Trefpunt. U bent van harte welkom.

De agenda staat onderstaand of is HIER te downloaden.

Houdt de website en Facebook pagina in de gaten !


Stichting Wijkraad Maliskamp
Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen
email: 
postbus@wijkmaliskamp.nl

Agenda Openbare wijkraadvergadering

donderdag 16 november 2023

  1. Opening en mededelingen
    -> voorstellen nieuwe wijkmanager Koen van Empel
  2. Update uitbreiding de Masten
  3. Wijziging afvalinzameling gemeente Den Bosch (zie link)
  4. WVTTK
  5. Rondvraag
  6. Sluiting/Borrel