Capaciteit Basisschool De Masten wordt uitgebreid.

Woensdag 20 maart 2024

Uitbreiding Basisschool De Masten komt er!

Basisschool De Masten kampt al jaren met capaciteitsproblemen. De huidige capaciteit van 129 kinderen is al lang overschreden, en er wordt o.a. al een tijdje lesgegeven in de oude lerarenkamer om de meer dan 150 kinderen te kunnen onderbrengen. Met de verjonging van de wijk was er dan ook dringend behoefte aan uitbreiding, waarbij opn basis van prognoses de verwachting werd gehanteerd om ongeveer 70 kinderen extra te kunnen onderbrengen.

Zo waren verontruste ouders begin 2023 een petitie gestart (zie DTV Nieuws) om de zorgen kracht bij te zetten. Na 3 keer een negatief besluit is de gemeente s-Hertogenbosch in april 2023 toch overstag gegaan (zie DTV Nieuws). 

Inmiddels ligt er een plan, en wordt er in april 2024 gestart met de bouw van een extra verdieping op de huidige school.

Vanuit de gemeente is het volgende bericht gedeeld (maart 2024):
 
April 2023 heeft het college B&W van de gemeente s-Hertogenbosch in verband met leerlingengroei uitbreiding toegekend aan Basisschool De Masten. Na uitvoerig onderzoek is besloten om de uitbreiding op het dak van de school te situeren. Daarmee blijven de wijkruimten behouden en blijft de Meerlaer een toekomstbestendig, multifunctioneel gebouw voor Maliskamp. Het ontwerp voor de opbouw is gereed en de uitvoering gaat in de week van 8 april starten. De oplevering verwachten we eind dit jaar.  
 
De bouw vindt plaats terwijl het gebouw in gebruik blijft. De gemeente is opdrachtgever voor de uitbreiding. De afgelopen weken is er met de uitvoerende partijen, de gebruikers van het gebouw (de Masten, Kanteel, Cello, Trefpunt) en de direct omwonenden overleg gevoerd over de bouwfase.
 
Het terrein wordt deels ingericht als bouwplaats. Uitgangspunt is dat het terrein en het gebouw op veilige wijze toegankelijk blijven en ook het gebruik door de school, de kinderopvang, Cello en gebruikers van ’t Trefpunt veilig is.
Gedurende de bouwperiode zal er sprake zijn van enige overlast. Dit zal variëren, afhankelijk van de werkzaamheden die in de bouwplanning staan. De meest overlast gevende activiteiten vinden plaats in de meivakantie en de zomervakantie. Dit is eveneens besproken met gebruikers en direct omwonenden. We vragen van alle gebruikers en omwonenden begrip en medewerking gedurende de bouwfase in verband met tijdelijk ongemak. Zo is de hoofingang in de bouwtijd niet toegankelijk en vindt de toegang tijdelijk plaats via de andere ingangen. We zetten ons allemaal in om de klus veilig en zo spoedig mogelijk te klaren. Dan hebben we voor de Kerst een prachtige opbouw gereed en is de Meerlaer weer langjarig voor de inwoners van Maliskamp optimaal inzetbaar.    
 
Bij vragen kan een email-bericht gestuurd worden naar afdeling Maatschappelijk Vastgoed (vastgoed@s-hertogenbosch.nl), ter attentie van Tom van den Oetelaar.
 
Wij verwachten hiermee voor nu de direct belanghebbenden op een goede manier geïnformeerd te hebben over de start, planning en werkzaamheden / mogelijke overlast rondom de uitbreiding. Uiteraard zal er via verschillende kanalen nog verdere communicatie komen (zoals b.v. nieuwsbrief school).
 
Hartelijke groet,
Koen van Empel Msc
 Wijkmanager Rosmalen, Nuland en Vinkel
Gemeente ’s-Hertogenbosch

Vanuit De Masten is het volgende bericht gedeeld (maart 2024(:

Na eindelijk het goede nieuws te hebben ontvangen over de uitbreiding, komen we meteen de eerste uitdaging tegen. In de meivakantie wordt het kraaiennest op de tweede verdieping gesloopt en de bestaande installaties afgekoppeld. Dit gebeurt juist in de vakantie, zodat ze de veiligheid voor de kinderen en medewerkers kunnen garanderen. De eerste verdieping is in deze periode niet beschikbaar. Het bouwbedrijf van Niftrik heeft aangegeven hier extra tijd voor nodig te hebben. Concreet houdt dit in dat de kinderen van basisschool de Masten op 6, 7 en 8 mei extra vrije dagen hebben. Eigenlijk zouden we eerder bericht ontvangen over de aanvang van de bouw. Deze informatie kwam vorige week pas en ook de bekendmaking van de daarvoor benodigde extra week. Er zijn helaas geen alternatieven. De KDV en BSO zijn in deze periode wel open. Kinderen kunnen op hun eigen contractdagen komen. De ochtenden zullen net als studiedagen in rekening worden gebracht.  De opvang maakt deze periode gebruik van de begane grond waardoor zij zich veilig kunnen verplaatsen binnen het gebouw. Daarnaast is de BSO aan het onderzoeken of ze de ochtenden naar een andere locatie gaan. Dit om de rust te waarborgen voor de kinderen.

Wij begrijpen dat dit voor jullie een extra uitdaging kan zijn en mogelijk ook totaal niet gewenst is. We zouden dit niet doen als het niet nodig zou zijn.

De MR is intussen geïnformeerd over de uitdagingen en in overleg met de MR hebben we een aanpassing in de bestaande jaarplanning gemaakt. Door deze extra vrije dagen maken de kinderen dit jaar niet voldoende onderwijsuren. De studiedag van 3 april komt daarom te vervallen. De kinderen worden dan gewoon op school verwacht. Heb je al iets gepland op deze dag, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de contactleerkracht van je kind. De 2 andere dagen zullen volgend schooljaar ingehaald worden. De studiedag van 2 april blijft wel staan.

Om aan de slag te kunnen met deze werkzaamheden zal voor de meivakantie de bouwplaats worden ingericht. In week 15 zal het plein bij de hoofdingang worden ingericht als bouwplaats. Deze ruimte is dus niet meer beschikbaar voor school en de BSO. Groep 3 en BSO groep Vossenkuil kunnen dus geen gebruik meer maken van het paviljoen. Tot aan de zomervakantie maken deze groepen gebruik van ruimte intern. Welke ruimtes dit zijn communiceren we binnenkort. Voor het buitenspelen zullen we gebruik maken van het speelbos en 't Lijsterbosje. Na de zomervakantie kunnen we tijdens de bouwperiode niet meer alle groepen intern opvangen. Hoe of wat zijn we op dit moment aan het onderzoeken en hierbij betrekken we ook de MR.

Vanaf maandag 8 april zullen we allemaal gebruik maken van de ingang bij het speelbos. Alle kinderen komen dus via het speelbos het schoolterrein op. De route vanaf de parkeerplaats is vanaf dat moment niet beschikbaar. De verkeersdeskundige van de gemeente denkt met ons mee over de verkeerstroom via de Lijsterbeslaan. We doen een verzoek om vanaf 8 april zoveel mogelijk lopend naar school te komen.

Bijgevoegd vinden jullie een eerste beeld van de opbouw. Zoals je in het beeld kunt zien, wordt op de tweede verdieping extra ruimte gerealiseerd. Er komt dus een verdieping op en deze zal aangesloten worden op de huidige opbouw op de tweede verdieping. Op een later moment informeren we jullie graag over het ontwerp en in de inrichting van het gebouw. 

Voor de aankomende periode zullen we een FAQ (Frequently Asked Questions) bijhouden. We hopen daarmee zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Deze FAQ zullen we steeds aanvullen zodra we meer informatie hebben.

FAQ/ belangrijkste punten
●  Bouwbedrijf van Niftrik en installateur Kuijpers.
●  Studiedag 3 april vervalt. 
●  Week 15 inrichten bouwplaats. Leerlingen komen vanaf nu tot aan einde van de bouw via speelbos het schoolterrein op.
●  Week 16 verder inrichten bouwplaats en sloopwerkzaamheden centrale hal.
●  Week 17, 18 en 19 schoolvrije weken. BSO en KDV zijn open. Kinderen kunnen komen op hun eigen contractdagen.
●  Tekort aan onderwijstijd wordt volgend schooljaar gecompenseerd. 

Heb je vragen n.a.v. bovenstaande informatie neem dan even persoonlijk contact met ons op. Eventuele vragen en/of zorgen kunnen ook met de MR (school) of OR (opvang) gedeeld worden.

Hartelijke groet,

Manouk van Loon, Kanteel Kinderopvang Meerlaer
Anita van Heusden, basisschool de Masten