Landgoed Coudewater verkocht aan projectontwikkelaar Van Wanrooij uit Geffen

Voorzitter wijkraad voorzichtig positief over aangekondigde verkoop Coudewater

Ard Schilder, voorzitter van de wijkraad Maliskamp waar het landgoed onderdeel van uitmaakt, is voorzichtig positief over het bericht van GGZ en Van Wanrooij over de verkoop van landgoed Coudewater. Hij feliciteert GGZ met het na vele jaren vinden van een partij die de herbestemming en herontwikkeling ter hand kan nemen. "Ik ben positief over de keuze voor een ontwikkelaar die stevig geworteld is in de nabije omgeving en het karakter heeft van een familiebedrijf. Daarom verwacht ik ook dat er spoedig contact komt met de ontwikkelaar en de wijk al voor 1 april kan meepraten en -denken over de inbreng van de wijk in het vervolgproces." Daarnaast hoopt hij dat de gemeente nu snel werk gaat maken van het uitwerken van plannen die uit het oogpunt van leefbaarheid van belang zijn, zoals plannen voor de afwikkeling van het verkeer, het uitbreiden van de capaciteit voor onderwijs en het ontwikkelen van voorzieningen waar ook de bestaande wijk voordeel van kan hebben.

Verkoop Landgoed Coudewater

GGZ Oost Brabant heeft met Van Wanrooij Projectontwikkeling BV uit Geffen een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het Landgoed Coudewater. Naar verwachting zal begin april de overdracht van het landgoed bij de notaris plaatsvinden. 

Na een intensief en zorgvuldig traject zijn partijen gekomen tot het moment waarop de verkoop van Coudewater binnen enkele maanden een feit is. GGZ Oost Brabant heeft zich steeds als eigenaar van dit bijzondere terrein verantwoordelijk gevoeld om het een kwalitatief goede invulling te geven. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn daar in de structuurvisie de kaders voor aangegeven.  

Bestuurders Oscar Dekker en Fred Pijls:“Wij zijn ervan overtuigd in Van Wanrooij Projectontwikkeling BV een partij te hebben gevonden die conform die kaders het landgoed een duurzame toekomst kan garanderen met respect voor landschap, historie en groen.”

Clemie van Wanrooij (directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling): “We danken GGZ Oost Brabant voor het in Van Wanrooij Projectontwikkeling gestelde vertrouwen. We zien met elkaar én met “Hart voor Coudewater” uit naar een duurzame toekomstgerichte ontwikkeling die zal mogen leiden tot een hoogwaardig landschap waar wonen, werken en recreatie hand in hand gaan. Wij gaan in de komende weken eerst met de gemeente ’s-Hertogenbosch in overleg over de wijze waarop we de verdere planontwikkeling en de participatie daarbij van belanghebbenden vorm gaan geven.”

Na de overdracht van het landgoed in april van dit jaar zal Van Wanrooij zo snel mogelijk in overleg treden met alle betrokkenen over de plannen. Hierover volgt na 1 april nog nader bericht.

Meer informatie over dit bericht: Vivianne Viguurs, woordvoerder GGZ oost Brabant. Bereikbaar via jtm.viguurs@ggzoostbrabant.nl en M 06 – 10 55 11 30 en Frank Schoenmakers, woordvoerder Van Wanrooij, 073 – 534 04 19

Het volledige persbericht is HIER te downloaden