Herfstblad opruimen

Donderdag 21 oktober 2021

Bladruimen Maliskamp

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. De aannemer ruimt het blad niet meer op een vast moment, zoals u gewend bent. Hieronder leest u hier meer over. 

Blad op straat

Met de aannemers zijn afspraken gemaakt over hoe het er buiten uit mag zien. De aannemer komt niet meer op een vast moment of tijdstip. Waar en wanneer hij blad ruimt is mede afhankelijk van het weer en de boomsoorten. De aannemer is daarom vaker op de ene plek dan op de andere plek. Bladval is sterk afhankelijk van het weer. Bij een koude nacht of storm kan er op één moment veel blad vallen. Het is dan onmogelijk om in één dag al dat blad te ruimen.  

Bladeren zijn waardevol

In Maliskamp staan veel grote bomen. Deze bomen zorgen voor veel blad. Het blad valt niet alleen in de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen. Weet u dat u blad goed kunt gebruiken in uw tuin? Maak er compost van en gebruik het als natuurlijke bemesting. Meer informatie en tips vindt u in de infographic ‘vallende bladeren’. Wilt u het blad niet gebruiken? Stop het dan in uw groene afvalcontainer. Het is niet de bedoeling dat bewoners het blad uit hun tuin op de stoep of straat vegen.

Vanuit de gemeente de volgende info:

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Blad waait overal naartoe. Het blad dat vandaag in de beplanting ligt, ligt morgen op het gazon en overmorgen op straat. Op straat wordt blad, zeker in de natte periode, kapotgereden en vertrapt. Kapotgereden bladeren kunnen gladheid veroorzaken. Om onveilige situaties te voorkomen ruimen wij het blad op. Hiermee proberen wij de ongemakken van de gevallen bladeren zo klein mogelijk te houden.

Waar ruimen we blad

Waar de veiligheid in het gedrang komt wordt het blad geruimd. Denk hierbij aan rijbanen, fietspaden en voetpaden. Daarnaast ruimen we blad dat:

  • zich ophoopt rond de straatputten en verstoppingen veroorzaakt;
  • op het gras ligt en daardoor het gazon verstikt.

Vallende bladeren horen bij de herfst. In onze stad staan veel bomen. Het ruimen van vallende bladeren kost tijd, waardoor we niet overal tegelijk kunnen zijn. Waar en wanneer we bladruimen is mede afhankelijk van het weer en de boomsoorten. We zijn daarom op de ene plek vaker dan op de andere plek. Het blad wordt afgevoerd naar een bedrijf dat hier compost van maakt.

Waardevol voor de natuur

Daar waar het kan, laten we het blad bewust liggen. Dit doen we omdat de bladeren erg waardevol zijn voor de natuur. Ze bieden schuil- en voedingsplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden en beschermen planten tegen vorst. Ook levert bladcompost belangrijke voedingsstoffen voor planten.

Wat kunt u zelf doen?

Wij ruimen alleen de bladeren van bomen in de openbare ruimte. Het is niet de bedoeling dat bewoners het blad uit hun tuin op de stoep of straat vegen. Bladeren uit uw eigen tuin kunt u:

  • composteren en gebruiken als natuurlijke bemesting in uw de tuin;
  • gebruiken als winterdek, ter bescherming van uw planten tegen de kou;
  • in uw groene afvalcontainer gooien.


Bron: Gemeente s-Hertogenbosch