Golfbaan en erven Landgoed Coudewater (update December 2018)

Zaterdag 15 december 2018
Golfbaan en erven

De plannen voor de herontwikkeling van de golfbaan en erven lopen vooruit op die van het historisch landgoed Coudewater. Afgelopen dinsdag 11 december heeft het college besloten over de terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (golfbaan en erven)’. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van maandag 17 december tot en met maandag 28 januari 2018 ter inzage. Iedereen kan vanaf vandaag de stukken inzien op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of opwww.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die over het voorontwerpbestemmingsplan  een inspraakreactie heeft ingediend, ontvangt hierover een brief. Voor vragen over het plannen kunnen bewoners contact opnemen met Luc Erps van de gemeente 's-Hertogenbosch via 073 615 57 28.