Coudewater blijft groen en monumentaal

Woensdag 22 mei 2019

Coudewater krijgt zelfs meer bomen in nieuwe plannen

ROSMALEN - Veel blijft behouden op landgoed Coudewater als er gebouwd gaat, zo beloven de projectontwikkelaars Van Wanrooij en BPD. In vergelijking met nu zijn er straks minder vierkante meters bebouwd en komen er meer bomen bij.

In de Kentering presenteren de nieuwe eigenaren als -VOF Land van Coudewater- donderdagavond (aanvang 20 uur) de plannen voor de bouw van 150 grondgebonden woningen en 250 appartementen en studio’s. De VOF is eigenaar van 30 hectare van het 80 hectare grote gebied. De rest is nog eigendom van GGZ Oost-Brabant en wordt onder meer verhuurd aan de golfclub.

Ontwerptekeningen

Wie donderdagavond naar de Kentering gaat en al ontwerptekeningen verwacht van de nieuwe woningen, of zich inschrijven, komt te vroeg. De VOF weet wel waar welke types woningen komen en de aantallen. Maar de architecten werken nog hard aan de schetsen. 

Wie met een helikopter boven het gebied zou gaan hangen ziet dat in de zuidoosthoek de vrijstaande woningen en meerkappers komen. Dat deel van het terrein wordt in het oosten begrenst door de golfbaan en in het zuiden door de Wetering.

Onderwijskoepel Sgnum blijft voorlopig in Marienwater. © VOF land van Coudewater

Gesloopt

Veel van de niet monumentale gebouwen in dat deel worden gesloopt. Dat geldt niet voor de tien rijks- en gemeentemonumenten en verschillende andere fraaie panden, die blijven evenals de monumentale bomen behouden. Het oudste gebouw, Mariënwater, blijft bijvoorbeeld voorlopig verhuurd aan onderwijskoepel Signum. Ook GGZ Oost Brabant blijft kantoor houden in villa Parkzicht.

Extra bomen
In de noordwesthoek (Berlicumseweg en Peter de Gorterstraat) worden appartementengebouwen geconcentreerd en komen twee parkeerterreinen. Semibungalows en rijtjeshuizen ‘in het bos’ zijn gepland tussen A59 en Peter de Gorterstaat. Daar worden extra bomen aangeplant.

De kantoorflat wordt gesloopt en maakt plaats voor huurappartementen. © BD

Oude kantoorflat gesloopt voor sociale huur appartementen
In de plannen wordt een groot deel van de sociale huurwoningen gerealiseerd op de plek van de grote kantoorflat bij de ingang van het terrein aan de Peter de Gorterstraat. Die flat wordt gesloopt. VOF Land van Coudewater weet nog niet met welke Bossche woningcorporatie deze huurwoningen worden gerealiseerd.

Westelijk daarvan komen nog drie kleinschaliger appartementsgebouwen. Waar nu de witte noodgebouwen van De Vonder aan de Peter de Gorterstraat staan komen acht semibungalows en rijtjeshuizen. Dit wordt ‘wonen in het bos’ zeggen de plannenmakers. Daarvoor worden ter plekke ook bomen extra geplant.

Het is nog de vraag wat er komt in de oude herenkliniek villa Milla de Campen. Het gebouw uit 1910 moet vanaf de Berlicumseweg veel beter zichtbaar worden. Hiervoor worden de gebouwen ervoor in ieder geval gesloopt.  

Villa Milla de Campen moet meer in het zicht komen te staan. De bebouwing rechts verdwijnt. © Paul Roovers

Deel monumentale gebouwen behoudt functie
"We hebben nu ook al vragen van oudere mensen uit Rosmalen of er ook zorg kan worden verleend in de toekomst".

Op het landgoed staan tien monumentale gebouwen waarvan een aantal zoals Parkzicht (1874), Mariënwater en Emma momenteel voor een flink aantal jaren verhuurd zijn. Zij blijven dan ook de komende jaren hun functie houden.

Emma is op dit moment een woon- en werkvoorziening voor mensen met autisme. VOF Land van Coudewater sluit niet uit dat in de toekomst soortgelijke, of andere zorgfuncties op het terrein kunnen blijven. ,,We hebben nu ook al vragen van oudere mensen uit Rosmalen of er ook zorg kan worden verleend in de toekomst. Daar gaan we zeker naar kijken.”

Voor de bestemming van een aantal andere gebouwen, zoals de kapel bij Emma en boerderij heeft de VOF zelf nog geen concrete plannen op papier staat. De nieuwe eigenaren staan open voor suggesties vanuit de buurt. ,,Te denken valt aan daghoreca, kinderdagverblijf en dergelijke”, zegt projectontwikkelaar Hans Hartman.

Nieuwe waterpartijen bij golfbaan
In het zuidoostelijke deel van het Land van Coudewater komen 90 grondgebonden woningen, begrensd door de bestaande golfbaan en de Wetering. De golfbaan heeft uitbreidingsplannen waarvoor een aparte bestemmingsplanprocedure in een ver gevorderd stadium is.

In dit deel van Land van Coudewater komen vrijstaande woningen, en twee- en driekappers. De grondgebonden woningen staan gegroepeerd in eilandjes, als een boerenerf, afgescheiden door groene hagen. Bewoners kunnen op eigen grond parkeren.

Op de grens met de golfbaan komt een langwerpige waterpartij. VOF Land van Coudewater wil een aantal oorspronkelijke wegen in het gebied herstellen, evenals een paar toegangswegen vanaf de Berlicumseweg. Die wegen zijn straks ook eigendom van de bewoners. Op het terrein, dat semi-openbaar wordt gaat een maximumsnelheid gelden 15 km per uur. De Peter de Gorterstraat blijft een openbare 30-km weg. Hier wil de gemeente een flink aantal drempels aanleggen.

VOF Land van Coudewater © VOF Land van Coudewater

Bron: Brabants Dagblad