Binnenkort ook container voor plastic afval

Vrijdag 06 oktober 2023

 

Huis aan huis inzameling van plastic, blik en drankkartons

Vanaf maandag 5 februari 2024 verandert de afvalinzameling voor een groot deel van de inwoners van de gemeente. Deze inwoners krijgen er dan een container voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) bij. Het restafval in de grijze container haalt de Afvalstoffendienst vanaf die datum dan één keer per drie weken op.  

Voor huishoudens die nu gebruik maken van een ondergrondse container voor het restafval verandert er nu nog niets. Dit geldt ook voor bewoners die hun afval naar een inpandige containerruimte in of bij het appartementencomplex brengen. De Afvalstoffendienst bekijkt hiervoor de mogelijkheden tot nascheiden. 

Keuze

Een container erbij, dat is wennen. Wel is er nog een keuze. Huishoudens met een perceel kleiner dan 150 m2 kunnen vooraf aangeven dat zij afzien van een container voor PBD. Huishoudens met grotere percelen krijgen de nieuwe PBD-container thuis en kunnen die dan gaan gebruiken. De huishoudens die het PBD toch liever naar een ondergrondse container bij de supermarkt brengen, kunnen de container na 1 september 2024 desgewenst inleveren. 

Waarom deze nieuwe afvalinzameling? 

We maken met z’n allen nog steeds te veel restafval. In onze gemeente is dat gemiddeld 216 kilogram per inwoner per jaar, terwijl de landelijke doelstelling staat op 100 kilo restafval per inwoner per jaar. En het liefst nog minder.  

 

“We moeten samen dus beter ons afval scheiden,” vertelt wethouder Ralph Geers. “Door het gebruik van de nieuwe container voor PBD scheelt dit al ruim de helft in je grijze container. Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar weinig restafval over. En daar profiteren we met z’n allen van.”

 

Waarom minder restafval?

Restafval verbranden we. Dat is schadelijk voor het milieu, en het is ook zonde. Maar liefst 88% van het restafval bevat grondstoffen die we nog prima kunnen recyclen.

Daarbij stijgen de verbrandingskosten ieder jaar weer, waardoor het verbranden van restafval straks niet meer te betalen is. 

Wat verandert er nog meer? 

Naast een container voor PBD heeft de Afvalstoffendienst ook op zo’n 40 locaties containers speciaal voor luiers uitgezet. Door luiers en incontinentiemateriaal gescheiden aan te bieden, levert dit veel ruimte op in de grijze container en er is minder overlast. Zeker in de zomermaanden. 

Hoe verder? 

Huishoudens die nu gebruik maken van een grijze container voor restafval (= kliko) ontvangen in de maand oktober een brief van de Afvalstoffendienst met meer informatie. Vanaf 5 februari geldt de nieuwe manier van afvalinzameling. 

Meer info is te vinden op www.minderrestdatkanbest.nl.