Bernadetteklooster krijgt maatschappelijke bestemming

Zondag 12 november 2017

Nieuwsbericht congregatie en Buro3o

Begin November is bekend geworden dat het bestuur van de congregatie uit de 6 plannen die zijn ingediend, als eerste met Buro3o gaat onderhandelen over hun plannen met het klooster. Buro3o is een in Rosmalen gevestigde zorgorganisatie (GGZ-instelling) voor behandeling, begeleiding en beschermd wonen, met name voor jongeren van 6 tot 23 jaar met autisme of een hoge psychische kwetsbaarheid. Buro3o is op zoek naar andere huisvesting voor de jongeren die nu in een beschermde woonvoorziening op Coudewater wonen.

Doelstelling voor de jongeren die in het klooster komen wonen is begeleiding in een veilige, kleinschalige, niet overprikkelende woonomgeving van jongeren van 12 -18 tot een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Naast wonen en behandeling krijgen de jongeren aanbod op het gebied van opleiding, dagbesteding, leer- werkplekken, mindfulness en compassietrainingen en houtbewerking.
De activiteiten van Buro3o zouden goed passen bij de doelstellingen van de congregatie en het werk van de zusters in het verleden. De huidige staat en indeling van het kloostergebouw vereisen hiervoor ook nauwelijks aanpassing. De zusters staan daarom positief tegenover een mogelijke vestiging van Buro3o. Uit een door de Wijkraad gehouden enquête komt naar voren dat de wijk in het klooster graag de volgende functies zou zien: wonen, zorg, ontmoeten en onderwijs. Deze functies zitten ook in het plan van Buro3o.

Buro3o en de congregatie hechten aan draagvlak in de wijk. Daarom is het plan van Buro3o al besproken met vertegenwoordigers van de wijkorganisaties in Maliskamp en is afgesproken hen te betrekken bij het vervolg. De wijkorganisaties staan positief tegenover de plannen van Buro3o, omdat er verschillende overeenkomsten zijn met het plan dat de wijkorganisaties zelf hebben ingediend.

Volgende stap is de verdere uitwerking van de mogelijkheden van het kloostergebouw voor de functies die Buro3o voor ogen heeft. Dit moet nader uitgewerkt en getoetst worden op financiële haalbaarheid. Naar verwachting komt begin 2018 hierover duidelijkheid.