Voorlichtingsavond groene daken

Dinsdag, 19 februari 2019
Van 19:30 tot 21:00

Groene daken vormen goede isolatie tegen hitte en kou en kunnen een rol vervullen in waterberging. Een medewerker van Simpel Sedum, die het groene dak op het nieuwe verblijf van het dierenpark hebben aangelegd, komt informatie geven over de functie en mogelijkheden. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een subsidieregeling voor groene daken. De wijkraad van Maliskamp is de initiatiefnemer van de bijeenkomst om te kijken of meerdere bewoners tot collectieve actie kunnen komen.

Wat: een voorlichtingsavond over groene daken.

Wanneer: dinsdagavond 19 feb van 19.30 - 21.00 uur .

Waar: Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1 Maliskamp.