Openbare wijkraadsvergadering 7 september 2020

Maandag, 07 september 2020
Van 20:00 tot 22:00


Stichting Wijkraad Maliskamp
Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen
email: 
postbus@wijkmaliskamp.nl

Openbare vergadering Wijkraad Maliskamp maandag 7 september 2020, aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen.

 

 1. Opening en mededelingen

 

 1. A. Bestuursbenoemingen  
  B. Aftredend
  C. Afscheid Ard en Paul + aftredende leden

   
 2. Coudewater
   
 3. Energietransitie
   
 4. Herontwikkeling Golfpark
   
 5. Bestrijding eikenprocessierups
   
 6. Mededelingen van stichting Wijkbelangen
   
 7. Financieel verslag + begroting
   
 8. Benoeming kascommissie
   
 9. Rondvraag
   
 10. WVTTK
   
 11. Sluiting

 

 

 

.