Openbare wijkraadvergadering 7 september 2020 (met livestream!)

Maandag, 07 september 2020
Van 20:00 tot 22:00

Stichting Wijkraad Maliskamp
Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen
email: 
postbus@wijkmaliskamp.nl

Openbare vergadering Wijkraad Maliskamp maandag 7 september 2020, aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen.

 1. Opening en mededelingen
 2. Bestuur benoemingen (aan- & aftredend)
 3. Vaststellen notulen vergadering 14-05-2019
 4. Coudewater
 5. Energietransitie
 6. Herontwikkeling Golfpark
 7. Bestrijding eikenprocessierups
 8. Mededelingen van stichting Wijkbelangen
 9. Veiligheid
 10. Financieel (verslag & begroting)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

In verband met het naleven van de RIVM richtlijnen is er beperkte capaciteit in Ons Trefpunt om fysiek bij de vergadering aanwezig te zijn (wees dus op tijd!).

Live stream vanaf 20 uur 7 september via DEZE LINK