Werkgroep maakt plan voor Bernadetteklooster

Zaterdag 23 september 2017

Werkgroep maakt plan voor Bernadetteklooster

De congregatie van de Zusters van het Heilig Hart heeft de wijkorganisaties gevraagd een plan in te dienen voor de herbestemming van het Bernadetteklooster. Die vraag is ook gesteld aan andere organisaties. Een werkgroep van 9 personen werkt nu aan het plan van de wijkorganisaties. Zie onderstaande presentatie, gegeven tijdens de openbare wijkvergadering op 21 september jl., voor de hoofdlijnen van het plan en informatie over het proces.

Presentatie Werkgroep Bernadetteklooster

Uit een enquete die afgelopen zomer is gehouden onder de inwoners van Maliskamp blijkt overigens dat 44% van de respondenten een voorkeur geeft aan een woonbestemming voor het klooster, met als tweede keus een zorgbestemming (36%).

Bij respondenten die als eerste voorkeur een woonbestemming aangaven heeft 59% een voorkeur voor zelfstandig wonen voor ouderen. Bij respondenten die als tweede voorkeur zorgbestemming aangaven, wordt een zorghuis voor ouderen c.q. verzorgingstehuis (41%) het meest genoemd.

De volledige resultaten zijn in onderstaande presnetatie terug te vinden.

Presentatie enquete herbestemming klooster