Werkgroep zoekt oplossing voor overvolle basisschool

Vrijdag 14 juli 2017

 

In de Meerlaermail van 3 juli 2017 heeft directrice Margje Bielars een terugkoppeling gegeven omtrent de groei van de basisschool De Masten: "Zoals wij in een eerdere Meerlaermail aangegeven hebben, is De Masten vol en hebben we helaas een wachtlijst voor de komende 3 (!) jaar. Dit hele schooljaar hebben we samen met het schoolbestuur overleggen gehad met de gemeente. Een aantal weken geleden heeft de gemeente aangegeven dat zij geen (tijdelijk) uitbouw van de school zullen realiseren. Deze informatie is gedeeld met de voorzitter van de wijkraad en de MR. Mogelijk zult u hier op termijn via deze kanalen meer van vernemen."

Vanuit de Wijkraad Maliskamp is nu een werkgroep in oprichting. We zijn er namelijk van overtuigd dat er voor alle kinderen in Maliskamp plek zou moeten zijn op de basisschool in de wijk!

De werkgroep gaat zich richten op een structurele oplossing. We kijken dus naar schooljaar 2018-2019 en verder. Daarnaast kijkt stichting Wijkbelangen Maliskamp samen met de directie van de school en Cello of ze op korte termijn de handen nog meer ineen kunnen slaan in het zoeken naar oplossingen.  

Begin september zullen wij als werkgroep voor de eerste keer bij elkaar komen om een plan de campagne op te stellen.

Wilt u aansluiten bij de werkgroep, hebt u goede ideeën of (helaas) schrijnende verhalen, spreek een van ons aan!

Met vriendelijke groet,

Ard Schilder (voorzitter Wijkraad; ard.schilder@gmail.com)
Vera van Limpt (ouder en lid MR; v.a.vanlimpt@home.nl)
Sander Hubert (ouder; sanderhubert@me.com)
Ron Huisman (nieuwe bewoner plan Eikenburg; info@katjaenron.nl)
Loes Bonnemayer (ouder en bestuurslid stichting Wijkbelangen Maliskamp; loesbonnemayer@gmail.com)