Wegversmalling Lijsterbeslaan

Zaterdag 22 september 2018

Wegversmalling Lijsterbeslaan

Naar verwachting zal in de week van 24 september begonnen worden met de aanleg van een wegversmalling op de Lijsterbeslaan ter hoogte van het Lijsterbosje en het dierenpark. De ‘overlast’ zal van beperkte duur zijn.

De wegversmalling wordt aangelegd om (jeugdige) voetgangers een veilige oversteek tussen het dierenparkje en de speeltuin te kunnen geven. De versmalling zal automobilisten hierop attenderen. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de wijkraad of de gemeente ’s-Hertogenbosch.