Update Plan Eikenburg

Woensdag 20 september 2017

 

Update september 2017:

Op een enkele woning na zijn inmiddels alle woningen verkocht. 

Alvorens met de daadwerkelijke bouw van de woningen te kunnen beginnen, dienen er echter nog enkele zaken te worden uitgevoerd. 
 
• Week 39:

Start afvoeren overtollig puin (mogelijk reeds eerdere aanvang). Ontkoppelen en afvoeren resterend materieel en materiaal grondwater sanering.

• Week 40-45:

Start bouwrijp maak werkzaamheden. Hierbij wordt er in het plangebied riolering en bouwwegen aangelegd. De aansluitingen van de riolering op de Eikenburglaan staat gepland in het tijdvak week 40-41. Daarbij zal de Eikenburglaan 1 tot mogelijk enkele dagen gestremd zijn voor doorgaand autoverkeer. De aan deze weg gelegen woningen blijven gewoon bereikbaar, ook met de auto. Op welke dagen dit zal zijn is mede weersafhankelijk. 

• Week 45-47

Zodra de bouwrijp maak werkzaamheden voor het grootste deel gereed zijn, zullen in week 45 de Nuts bedrijven beginnen met het aanleggen van de kabels en leidingen in het nuts-tracé. Daar staat nu een doorlooptijd van 3 weken voor. Deze werkzaamheden zullen niet tot nauwelijks verkeershinder geven in de Eikenburglaan. 
  
• Week 48 ev.

Vanaf week 48 aanvang bouw van de woningen, te beginnen bij de woningen aan de noordzijde van het bouwplan.

Blijf op de hoogte via http://www.wijkmaliskamp.nl/projecten/bedrijventerrein/plan-eikenburg/