Parochie koopt klooster niet

Vrijdag 07 juli 2017

 

De parochie H. Maria maakt geen gebruik van voorkeursrecht om Bernadetteklooster te kopen. Daarmee zal de herbestemming van het Bernadetteklooster in handen blijven van de congregatie Zusters van het Heilig Hart. Over de herbestemming van het klooster worden de buurtbewoners gevraagd om mee te denken, en bent u dan ook van harte uitgenodigd de enquete in te vullen.

Inmiddels heeft de congregatie het directiegebouw verhuurd aan de Stichting Magnolia voor een periode van 2 jaar (zie dit bericht). De herbestemming van het gehele klooster zal de komende tijd door alle partijen uitgebreid worden besproken, en er zal in samenspraak met de wijkraad gekeken worden naar de mogelijkheden.