Extra openbare wijkvergadering

Zondag 10 september 2017

Kom 21 september om 20 uur naar de extra openbare wijkvergadering voor de laatste updates over klooster, basisschool en dierenpark.

De congregatie van de Zusters van het H.Hart hebben de wijkorganisaties gevraagd een plan in te dienen voor de herbestemming van het klooster. Voordat we dat doen, willen we weer in gesprek met onze wijkbewoners. Daarom een extra openbare wijkvergadering, waarin een werkgroep van de wijk het tot nu toe gemaakte plan presenteert. Begin oktober dienen we dat dan in. Ook laten we de uitkomst zien van de enquete die in juli is gehouden.​ Daarnaast wordt er gesproken over de situatie rondom de overvolle basisschool De Masten, en de stand van zaken rondom de grote sponsoractie voor de bouw van een nieuw hoofdgebouw voor Dierenpark Maliskamp.

De officiele agenda is hier te vinden:

http://www.wijkmaliskamp.nl/activiteiten/openbare-wijkvergadering-maliskamp/2017-09-21/