Donateursactie speeltuin en dierenpark

Maandag 11 september 2017

Donateursactie speeltuin 't Lijsterbosje en dierenpark Maliskamp

Afgelopen weekend is bij alle buurtbewoners in de Maliskamp weer de jaarlijkse donateurskaart in de bus gevallen ten behoeve van speeltuin 't Lijsterbosje & dierenpark Maliskamp.

Draagt u de speeltuin en dierenpark ook een warm hart toe, bent u frequent bezoeker, genieten uw (klein)kinderen ook zo van de dieren en de houten speeltoestellen? Geef dan gul via de donateurskaart. 

We verzoeken u vriendelijk om de kaart weer in te vullen. Met het geld dat met deze jaarlijkse actie wordt opgehaald kunnen we de terreinen onderhouden en de dieren blijven voederen.

Mocht u de kaart niet ontvangen hebben, download dan de flyer en mail uw machtiging naar penningmeesterwijkbelangen@wijkmaliskamp.nl. Komend weekend (16 & 17 september) worden de kaarten weer bij u opgehaald, maar u kunt ze ook inleveren bij de Buurtmarkt Maliskamp of in de brievenbus gooien van Ons Trefpunt (in De Meerlaer).

Daarnaast is het mogelijk om uw bijdrage over te maken ovv "donateursactie" op rekeningnummer NL94RABO0184514576 van Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

Bewoners die in de voorgaande jaren gekozen hebben voor een jaarlijkse incasso kunnen in de komende periode een afschrijving verwachten van het destijds gekozen bedrag. Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en steun!

De vele bezoekers en vrijwilligers hopen weer op een mooie opbrengst, want dankzij u kunnen we weer een jaar genieten van deze geweldige faciliteiten in de prachtige wijk Maliskamp.

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!