Bernadetteklooster krijgt (tijdelijk) nieuwe bestemming‬

Vrijdag 14 juli 2017

Nieuwe private basisschool in Maliskamp

Per schooljaar 2017/2018 zal in de wijk Maliskamp een nieuw initiatief voor hoogkwalitatief internationaal georiënteerd onderwijs starten. Basisschool Misha de Vries is een particulier gefinancierde school, opgericht door Stichting Magnolia. De richting van de school is katholiek. De school zal vooralsnog beginnen met een groep 1/2, met zo’n 10 kinderen aan de ‘start’. Per 2018/2019 zal daar een groep 3 bijkomen; per volgend schooljaar volgt een nieuw leerjaar.

De Congregatie Zusters van het Heilig Hart biedt Stichting Magnolia voor de komende twee schooljaren ruimte in de vleugel van het Bernadetteklooster die tot heden in gebruik is als bestuurscentrum (Bernadettestraat 4).

Ad Kluijtmans, econoom van de congregatie: “Zoals bekend, heeft het bestuur van de congregatie Zusters Heilig Hart besloten om het Bernadetteklooster medio 2018 te sluiten vanwege het afnemend aantal zusters. Een gedeelte van het klooster staat inmiddels leeg. Toen Stichting Magnolia onlangs aan de congregatie vroeg of zij een start zou kunnen maken met hun initiatief voor een nieuwe basisschool in het klooster, heeft het bestuur van de congregatie zich graag bereid getoond om de Stichting te helpen door het ‘bestuurscentrum’ ter beschikking te stellen. Onderwijs en de manier waarop Stichting Magnolia daaraan werkt, passen namelijk goed bij de doelstellingen van de congregatie en de werken van de zusters in het verleden.”

Basisschool Misha de Vries zal een regionale aantrekkingskracht hebben, en leerlingen aantrekken uit de bredere regio ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Laurens Peeters, directeur: “Onze school wil Nederlandse kinderen en kinderen van expats de gelegenheid geven om samen naar school te gaan en van elkaar te leren. Daarbij past hoogkwalitatief en kleinschalig onderwijs, met klassen van maximaal 20 leerlingen en per groep twee leerkrachten. We bieden daarnaast versterkt talenonderwijs Italiaans en Engels. Omdat wij kinderen vooral langs de weg van de intrinsieke motivatie willen onderwijzen, is de prachtige locatie van het Bernadetteklooster met het grote bospark erbij, voor ons zeer geschikt. De plek nodigt uit om naar school te willen gaan. We zijn dan ook erg blij met deze mogelijkheid.” De vestiging in een vleugel van het Bernadetteklooster wordt pas kort voor het begin van de school naar de ouders en de wijk gecommuniceerd. Volgens Peeters heeft dat er mee te maken dat de Stichting pas vrij recent alle voorwaarden voor de start van de school in Maliskamp gerealiseerd zag worden.

De nieuwe school zoekt actief de samenwerking met de wijk en haar bewoners. Ard Schilder, voorzitter van de wijkraad Maliskamp, vindt het van belang snel een goede verbinding met elkaar tot stand te brengen en te kijken hoe wijk en school elkaar kunnen versterken. Er is een relatie met twee onderwerpen die sterk leven in de wijk: de herbestemming van het klooster en de capaciteitsgrenzen van de basisschool die nu al bestaat in de wijk. "De nieuwe school biedt denk ik zeker kansen. Vanwege de snelheid waarmee het is gegaan is er nog wel meer informatie en gewenning nodig". Informatieavonden zijn gepland op 10 en 24 augustus (zie onder). Het onderwerp zal uiteraard ook in de komende wijkraadvergadering aan de orde komen.

Contact met de bestaande Maliskampse school De Masten is inmiddels gelegd. Margje Bielars, directeur van De Masten: “Afgelopen week mocht ik het verrassende nieuws vernemen. Ik wens Stichting Magnolia veel succes bij het initiatief.”

Gedetailleerde informatie over de school is te vinden op www.stichtingmagnolia.org. Op donderdag 10 augustus, 20:00 uur, en donderdag 24 augustus, 20:00 uur, vinden daarnaast informatieavonden plaats voor geïnteresseerde wijkbewoners. Tijdens de avonden zullen de plannen nader worden toegelicht. De locatie zal binnenkort bekend worden gemaakt via de website van de wijkraad. Eventuele vragen kunnen wijkbewoners nu al richten aan info@stichtingmagnolia.org.