Openbare Wijkvergadering Maliskamp

Donderdag, 21 september 2017
Van 20:00 tot 22:00

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp nodigt u uit voor een (ingelaste) openbare vergadering op donderdag 21 september a.s., aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt.

De agenda is als volgt:

1. Opening;

2. Mededelingen;

3. Werkgroep “Meer kinderen op de masten”;

4. Plan Bernadetteklooster;

5. Dierenpark;

6. Rondvraag;

7. Afsluiting;

Graag tot 21 september as.

Namens het bestuur, Paul van der Zanden, secretaris